CLM 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hızlı Servis Restoran Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 490
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Başarılı bir hızlı servis restoran yönetimi için gerekli tüm konuları ve birbirleriyle olan bağlantılarını detaylı bir şekilde incelemek, hızlı servis restoran konsepti oluşturma surecinden, menü hazırlamaya, bütçe oluşturma ve harcamaların kontrolünden, kadropersonel oluşturma, yiyecek ve gerekli ekipmanların satın alınışına, bar ve içki yönetimine, günlük operasyonlardan pazarlama planları oluşturmaya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede öğrencilere gerekli tüm bilgileri vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari ve ticari amaç gütmeyen yiyecek servis yönetimi arasındaki tüm fark ve benzerlikleri açıklar
  • Kontrol yönetim sisteminin oluşturulmasıyla ilgili gerekli tüm adımları tanımlar
  • Yiyecek ve içecek standartlarını oluşturmak, geliştirilmek ve kontrolünü inceler
  • Satın alma, Üretim, Depolama yöntemlerinin kontrol mekanizmasını idrak eder
  • Maliyet ve finansal bilgiler hakkında bilgi sahibi olur ve bu sistemlerin doğru kullanma yöntemlerini öğrenir
  • Satış raporlarının inceleyerek ve olabilecek finansal veya ürünsel açık olasılıklarını tespit eder
  • Çalışanların harcamalarını ve ücretlerini inceler
  • Hızlı servis restoranda çalışan tüm personel için insan kaynakları yönetimiyle ilgili tüm konuları belirler
  • Başarılı bir hızlı servis restoran yönetimi için gerekli olan müşteri ve misafir ilişkileri politikalarını inceler
  • Pazarlamanın önemi üzerinde durur
Tanımı Bu derste başarılı bir hızlı servis restoran yönetiminin tüm ana başlıkları ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.5-15
2 Hızlı servis restoran Kurulumu A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.20-27
3 Franchising A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.32-47
4 Maliyet Kontrolü A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.50-65
5 Mutfak Yönetimi A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.66-72
6 Operasyonel Maliyetler ve Tedarikçiler A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.75-83
7 Halkla İlişkiler A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.84-92
8 Pazarlama A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.93-102
9 Ara Sınav
10 Bar Operasyonu A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.102-105
11 Menü yapılandırması A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.105-115
12 Servis operasyonu A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.115-123
13 Stok kontrol ve denetleme A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.123-137
14 İnsan Kaynakları A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin p.138-152
15 Gözden Geçirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

A Comprehensive Guide to Successfully Owning and Running a Restaurant, 2003, John James, Dan Baldwin ISB 1-58062-781-1

Diğer Kaynaklar Uluslararası yayınlardan alıntılar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest