CLM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekmek Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 410
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders genel olarak öğrencinin ekmek yapımı tekniklerine vakıf olmasını sağlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik unların kullanımını bilir
  • Ölçüleme yöntemlerini tanımlar
  • Fırındaki ana malzemelerin kullanımını açıklar
  • Hızlı mayalama ve ekmek formüllerini bilir
  • Farklı fırınlama malzemelerini bilir
  • Hızlı ekmek yapımını bilir
  • Farklı ekmek şekilleri yaratır
Tanımı Ekmek yapımında kullanılan temel araç, gereç ve malzemeler. Bunların kullanımına ilişkin uygulamalar. Ekmek hamurlarının hazırlanması ve mayalama. Pişirme, kesme ve sunum teknikleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 DERSE GİRİŞ
2 KABUKLU TOP EKMEKLER, VIYANA EKMEGI, ITALYAN EKMEGI, PIZZA HAMURU CORDON BLEU BAKING 1-253
3 SUTLU EKMEK, MAYALI DONAT, SODA EKMEGI CORDON BLEU BAKING 1-253
4 %100 TAM BUGDAY EKMEGI, BEYAZ TOST EKMEGI, JAPON EKMEGI CORDON BLEU BAKING 1-253
5 %100 TAM BUGDAY EKMEGI, BEYAZ TOST EKMEGI, JAPON EKMEGI CORDON BLEU BAKING 1-253
6 FUGAS, FOKAÇYO, FRANSIZ BAGETI, TAM BUGDAYLI FRANSIZ BAGETI CORDON BLEU BAKING 1-253
7 STOLLEN, BABBA SAVARIN, BRIOCHE CORDON BLEU BAKING 1-253
8 PANETTONE, KUGELOFPF, MALAWATCH CORDON BLEU BAKING 1-253
9 CIABATTA, NAAN, PITA, TAHINLI CORDON BLEU BAKING 1-253
10 SFOGLIATELLE, FATTIGMAN, SWEET ROLL DOUGH, STICKY BUNNS CORDON BLEU BAKING 1-253
11 TAM BUGDAYLI KRAKERLER, ARPA EKMEGI, ALMAN EKMEGI, 7 TAHILLI EKMEK CORDON BLEU BAKING 1-253
12 BAGEL, CRUMPET, POPOVER, CANOLI CORDON BLEU BAKING 1-253
13 EKSI MAYA EKMEKLERI, GLUTENSIZ EKMEKLER- KURABIYELER, BEY PAZARI KURUSU, CIYA KRAKERI CORDON BLEU BAKING 1-253/ EKREM MUHITTIN YEGEN
14 YOGURMADAN EKMEK, STRUDEL, KREP DANTEL, EL ACMASI BOREK CORDON BLEU BAKING 1-253/ EKREM MUHITTIN YEGEN
15 DÖNEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
16 FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı

CORDON BLEU BAKING 1-253/ EKREM MUHITTIN YEGEN

Diğer Kaynaklar

CORDON BLEU BAKING 1-253/ EKREM MUHITTIN YEGEN

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
40
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest