CLM 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gastronomik Terminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 320
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders; Gastronomi gereklerinin terminolojik, fonetik ve etimolojik anlamda öğrenciler tarafından bilinmesini hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mutfak Sanatları terminolojisinde kullanılan temel bilgilere hâkim olur.
  • Kullanılan terimleri doğru telaffuz eder
  • Terimlerin o isimlerle adlandırılmasının kültürel anlamda neden sonuç ilişkisini bilir.
  • Mutfak Sanatlarına değin uluslararası platformlarda entelektüel birikimiyle öne çıkar.
  • Mutfak alanında dünya standartlarına uyum sağlama kolaylığı ve uluslararası mutfak kalıplarının tanınmasını sağlar
Tanımı Fransızcadan Mutfak Sanatları terminolojisine yerleşmiş uluslararası nitelikteki kullanım kalıplarının öğrenci tarafından tanınması. Gerek akademik gerek profesyonel platformlarda öğrencinin uzmanlık alanlarındaki bilgilerini uygulamaya aktarırken daha bilinçli, donanımlı olmalarının sağlanması ve bunun yanı sıra kültürel farkındalık ve mesleki vizyon düzeyinde ayrıcalık yaratılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Terminoloji Dersine Giriş Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.7-18
2 Fransız Mutfağında periyodik evrim ve dünyadaki yeri(Orta Çağ, Fransız Devrimi etkileri) Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.10-24
3 Fransız Mutfağında bölgelere göre mutfak eğilimleri Les Français et la table Alain Douard ,2005 p.5-20
4 Adabı Muaşeret Les Français et la table Alain Douard ,2005 p.30-50
5 Fransız Şefler Les Français et la table Alain Douard ,2005 p.78-92
6 Fonetik ve Alfabe Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p. 20-50
7 Şarküteri Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.
8 Et Yemekleri Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.236-256
9 Tavuk Balık Yemekleri Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.154-243
10 Peynir Tatlı – Pasta Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.344-325 505-520 Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.136-144
11 İçki – İçecek Terminolojisi Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.128-134
12 Sokak Lezzetleri Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.77-84
13 Ana Sos ve Türev soslar Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.282-315
14 Meyve – Sebze Terminolojisi Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 p.322-325
15 Ön hazırlık ve pişirme Terminolojisi Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.120-130
16 Mutfak Araç Gereçleri Terminolojisi Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau 2008, p.18-27

 

Dersin Kitabı

Powerpoint sunumları

Diğer Kaynaklar

Eating out en français Simon Collin, Françoise Laurendeau, 2nd edn, 2008 ISBN 0 7136 7605 1

Cuisine de Reference Michel Maincent-Morel 2003 ISBN 2857083602

Les Français et la table Alain Drouard, 2729826920

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
1
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest