CLM 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şarküteri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 310
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Şarküteri ürünlerinin üretim, güvenlik ve sunumuna ilişkin temel bilgi ve becerilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şarküteri ürünlerini tanır ve uygun ürünü seçebilir
  • Şarküteri ürünlerinin depolanması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli esasları uygulayabilir
  • Şarküteri ürünlerinin hazırlanmasına esas olan ekipmanı tanır
Tanımı Temel şarküteri ürünleri ve özellikleri, şarküteri ürünlerinin üretimi ve güvenliği. Şarküteri uygulamaları ve sunumu.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş “Chef’s guide for Charcuterie” CRC Press Taylor & Francis Group chap.1 p. 1-10
2 Şarküteri ürünleri Kowalski John, “The Art of Charcuterie” chap.1-2 2nd edn, 2010 p. 20-35
3 Şarküteri seçimi Kowalski John, “The Art of Charcuterie” chap.1-2 2nd edn, 2010 p. 40-50
4 Şarküteri depolanması Charcuterie: The Craft of Salting, Smoking, and Curing 2nd edn, 2005 p.20-40
5 Şarküteri güvenliği Complete Sausage Cookbook Complete Sausage Cookbook, The NV-99757 Cookbooks Food-Wine Jack Sleight p.20-30
6 Şarküteri ekipmanı “The Ethical Meat Hand Book” Meredith Leigh, 2015 p.21-22 26-27-33
7 Gözden Geçirme Genel Tekrar
8 Arasınav
9 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
10 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
11 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
12 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
13 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
14 Şarküteri Atölyesi Tarif ve Uygulamalar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

The Ethical Meat Hand Book Meredith Leigh, 2015 ISBN 978-1-55092-603-3

The Art of Charcuterie, Kowalski John,  ISBN-13: 978-0470197417

Charcuterie: The Craft of Salting, Smoking, and Curing 2nd edn ISBN-10: 0393058298

Complete Sausage Cookbook, The NV-99757 Cookbooks Food-Wine Jack Sleight ISBN-13: 978-0913374634

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
9
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest