CLM 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Üretiminde Malzeme Bilgisi ve Satınalma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 209
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin tamamlanması sonucunda öğrenciler; mutfakta kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgiler, satın alma ilkeleri, satın alma departmanının fonksiyonları, gıda pazarlarının fonksiyonları ve sınıflandırılması, yiyecek ve içecek satın alma prosedürleri, satın alma şartnamelerinin belirlenmesi, teslim alma, depo faaliyet süreçleri, kontrol sistemleri, satın almada bilgisayar kullanımı, gıda maddelerinin tedarik ve hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • o yetkili alıcıların gereksinim duyduğu geniş kapsamlı satın alma işlevleri ve bilgisini anlamak
  • o gıda pazarlarının işlevlerini ve sınıflandırılmasını tanımlamak, gıda alıcıları ve gıda ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklayabilmek, gıda hizmetleri endüstrisinde satın alma departmanının rolü ve iş gerekliliklerini öğrenmek,
  • o yetkili alıcıların gereksinim duyduğu geniş kapsamlı satın alma işlevleri ve bilgisini anlamak,
  • gıda pazarlarının işlevlerini ve sınıflandırılmasını tanımlamak, gıda alıcıları ve gıda ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklayabilmek, gıda hizmetleri endüstrisinde satın alma departmanının rolü ve iş gerekliliklerini öğrenmek,
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • yetkili alıcıların gereksinim duyduğu geniş kapsamlı satın alma işlevleri ve bilgisini anlamak,
  • gıda pazarlarının işlevlerini ve sınıflandırılmasını tanımlamak, gıda alıcıları ve gıda ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklayabilmek, gıda hizmetleri endüstrisinde satın alma departmanının rolü ve iş gerekliliklerini öğrenmek,
  • yiyecek ve içecek satın alma prosedürlerini anlamak,
Tanımı Ders, gıda satın alma dinamikleri, gıda pazarları, gıdaya ilişkin yasal düzenlemeler, satın alma bölümünün önemi, satın alma ilkeleri, satın alma şartnameleri ve test konuları, teslim alma, depolama, kontrol süreçleri ve gıda maddeleri tedarik ve hizmetler, mutfakta kullanılan ekipman, teknolojiler ve temizlik maddelerini içeren toplan 14 temel bölümden oluşmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Satın Alma Fonksiyonuna Genel Bakış
2 Gıda hukuku, Pazar ve dağıtım sistemleri
3 Satın Alma Kararı için Pratik Değerlendirmeler
4 Ölçme, Paketleme, Koruma, Satış ve Dağıtım
5 Depo, Teslim alma, Depolama ve Depodan Mal Çıkarma
6 Maliyet Kontrolü
7 Satıcı, Çalışan ve Müşterilerle ilgili Güvenlik Konuları
8 Ürün Bilgisi; Şifalı Bitkiler, Baharatlar, Mineraller ve Aromalı maddeler
9 Ürün Bilgisi; Ekmek malzemeleri
10 Ürün Bilgisi; Et ve Sakatat
11 Ürün Bilgisi; Kümes ve Av Hayvanları, Deniz Ürünleri
12 Ürün Bilgisi; Meyveler, Sebzeler ve İçecekler
13 Ürün Bilgisi; Yumurta ve Süt Ürünleri
14 Ürün Bilgisi; Mutfakta kullanılan yiyecek dışı materyaller ve teknolojiler
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Purchasing A Guide for Hospitality Professionals, David K. Hayes, Jack D. Ninemeier, Prentice Hall, USA, 2010 Modern Food Service Purchasing: Business Essentials to Procurement, Robert B. Garlough, Michel Suas, Delmar Publishing, USA, 2011.
Diğer Kaynaklar İlgili internet siteleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest