CLM 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Üretiminde Malzeme Bilgisi ve Satınalma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 209
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, gıda maddeleri tedarik ve hizmetleri yönetimi kapsamında yiyecek ve içecek satın alma ilkelerini, satın alma departmanının fonksiyonlarını, satın alma ve depo operasyonunu, gıda pazarlarının fonksiyonları ve sınıflandırılmasını açıklamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda alıcılarının gereksinim duyduğu geniş kapsamlı satın alma işlevlerini açıklayabilecek
  • Gıda pazarlarının işlevlerini ve sınıflandırılmasını tanımlayabilecek
  • Gıda alıcıları ve gıda ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklayabilecek
  • Gıda hizmetleri endüstrisinde satın alma departmanının rolü ve iş gerekliliklerini tartışabilecek
  • Yiyecek ve içecek satın alma prosedürlerini sıralayabilecek
  • Dağıtım kanallarını ve dağıtım kanallarını etkileyen faktörleri tanımlayabilecek
Tanımı Bu ders, gıda satın alma dinamikleri, gıda pazarları, gıdaya ilişkin yasal düzenlemeler, satın alma bölümünün önemi, satın alma ilkeleri, satın alma şartnameleri, satın alma süreçlerinde teknolojinin kullanımı, gıda satın almasında teslim alma, depolama ve kontrol süreçlerinin incelenmesi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği ve Değerlendirme Ölçütlerini Tanıma ve Tedarik Kavramları Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 1, The Concepts of Selection and Procurement, Chapter 2, Technology Applications in Purchasing 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 1-44
2 Dağıtım Kanalları, Dağıtım Kanallarını Etkileyen Faktörler Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 3, Distribution Systems, Chapter 4, Forces Affecting the Distribution Systems, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 29-74
3 Satınalma Fonksiyonuna Genel Bakış, Satınalma Organizasyonu, Yönetimi ve Değerlendirmesi Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 5, An Overview of the Purchasing Function, Chapter 6, The Organization, Administration, and Evaluation of Purchasing, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 77-108
4 Satınalma Şartnamesi Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 8, The Purchase Specification, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 129-154
5 Optimum Satınalma Miktarı ve Fiyat Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 9, The Optimal Amount, Chapter 10, The Optimal Price, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 155-206
6 Optimum Ödeme Koşulları ve Tedarikçi Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 11, The Optimal Payment Policy, Chapter 12, The Optimal Supplier, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 209-244
7 Sipariş Verme ve Teslim Alma Prosedürleri Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 13, Typical Ordering Procedures, Chapter 14, Typical Receiving Procedures, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 247-292
8 Depolama Yönetimi Prosedürleri ve Satınalma Fonksiyonunda Güvenlik Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 15, Typical Storage Management Procedures, Chapter 16, Security in the Purchasing Function, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 293-326
9 Ara Sınav
10 Taze Üretim, İşlenmiş Ürünler ve Diğer Ürünler Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 17, Fresh Produce, Chapter 18, Processed Produce and Other Grocery Items, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 333-390
11 Ürün Bilgisi: Süt Ürünleri, Yumurta Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 19, Dairy Products, Chapter 20, Eggs, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 393-430
12 Ürün Bilgisi: Kümes Hayvanları, Balık Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 21, Poultry, Chapter 22, Fish, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 431-474
13 Ürün Bilgisi: Et, İçecekler Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 23, Meat , Chapter 24, Beverages, 8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 475-539
14 Ürün Bilgisi: Yiyecek Dışı Materyaller, Hizmetler ve FFE Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry”. Chapter 25, Nonfood Expense Items, Chapter 26, Services, Chapter 27, Furniture, Fixtures, and Equipment,8th edn., (John Wiley & Sons, 2012), 541-620
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing: Selection and procurement for the Hospitality Industry”. 8th edn, John Wiley & Sons, 2012, ISBN 978-0470917480

Diğer Kaynaklar

Feinstein, A. H., & Stefanelli, J. M. “Purchasing for Chefs: A Concise Guide”. 2nd edn., John Wiley & Sons, 2007, ISBN-13: 978-0-471-72898-6

Reed, L. “Specs: The Comprehensive Foodservice Purchasing and Specification Manual”, 2nd edn., John Wiley & Sons., 2006, ISBN: 978-0-470-07358-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest