CLM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 102
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; beslenme ile ilgili teorik bilgilerin geliştirilmesini sağlamak,besin öğesi ve çeşitli besin öğelerini (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve su) öğrenmek, sindirim, emilim, taşıma ve metabolizma işlemlerini anlamak, zorunlu gıda etiketleme kurallarını, porsiyon büyüklüğü, tanımlayıcı terimler, sağlık iddiaları ve bileşenleri içeren gıda etiketlemesini öğrenmek,Diyet Referans Değerleri, gıda etiketleri için günlük değerler ve gıda planlamada Besin Piramidini anlamak, gıda grupları ve menü planlamada birbiri yerine geçebilecek gıda listelerini öğrenmek, menü planlama ilke ve yöntemlerini öğrenmek ve çeşitli gruplara yönelik menüler planlayabilmektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Beslenme ve besin ögelerini tanımlar,Karbonhidratlar, yaglar, proteinler, vitaminler, mineraller, suyun çesitli islevleri ve gıdalarda bulunma durumunu tanımlar
  • Canlı fizyolojisinde sindirim, emilim, tasıma, metabolizma ve gıdaların vücuttan atılması islemlerini tanımlar
  • Diyet Referans Degerleri, gıda etiketleri için günlük degerler ve gıda planlamada besin Piramidini kullanır.
  • Gıda etiketlerini analiz eder, Beslenme biçimi ve kanser, beslenme biçimi ve seker hastalıgı arasındaki iliski konusunda tartısır
Tanımı Saglıklı beslenme, besin özellikleri, saglıklı bir diyet planlama, besin etiketleri, sindirim, emilim, tasıma, karbonhidratlar, yaglar, proteinler, metabolizma ve enerji dengesi, vücut kompozisyonu, kilo yönetimi, vitaminler, antioksidanlar, su ve majör mineraller, iz mineraller, yasam döngüsüne göre beslenme, diyet ve saglık, menü planlamayı etkileyen faktörler, menü olusturma, menü planlama ve beslenme ile iliskisi, standart reçete gelistirme, kazanç testleri süreci, menü dizaynı, yazımı ve degerlendirmesi, menü özellikleri menü ve yiyecek hizmetleri ekipman analizi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme, Gida Bilimi ve Gastronomi ile Baglantisi Ön okuma
2 Beslenmenin Temelleri Ön okuma
3 Beslenmenin Temelleri Ön okuma
4 Gida Bilimi ve Gastronominin Temelleri Ön okuma
5 Karbonhidratlar ve Proteinler Ön okuma
6 Su ve Diger Icecekler Ön okuma
7 Suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, antioksidanlar Ön okuma
8 Beslenme ve Hastaliklar Ön okuma
9 Dengeli Beslenme ve Buna iliskin Pratik bilgiler Ön okuma
10 Hizmet Sektorunde Menuler Ön okuma
11 Menü Özellikleri ve Menü hazırlama Ön okuma
12 Finansal Acidan Menu Planlamaya Bakis Ön okuma
13 Standart Reçeteler Ön okuma
14 Dönemin gözden geçirilmesi Ön okuma
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı *Understanding Nutrition, 10th Edition, Ellie Whitney, Sharon Rady Rolfes, 2005\n*Fundamentals of Menu Planning (2009), Paul J. Mc Vety, Bradley J. Ware and C.L.Ware, John Wiley and Sons.Inc., New Jersey.
Diğer Kaynaklar http://nutrition.about.com www.nutrition.org www.mypyramid.gov www.nutritiondata.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
14
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest