MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
  • 240 ECTS sağlayacak şekilde GED (5 adeti "Sosyal Bilimler" alanından, (A alanından 3 adet, B alanından 1 adet, C alanından 1 adet olacak şekilde),1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,1 adeti " İnovasyon ve Girişimcilik " alanından ve Seçmeli Derslerini (5 adet bölüm, 3 adet bölüm dışı seçmeli ders) tamamlamaları
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
  • Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.