TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bilgi 1                                1Bilgi
 
Beceri 1                                1Beceri
2                                2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                                1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                                2
3                                3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                                1Yetkinlik (Öğrenme)
2                                2
                                 3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                                1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                                2
3                                3
4                                4
                                 5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                                1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                                2
3                                 
4                                 
5                                 
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanında ileri düzeyde bilgilere sahiptirMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
BeceriAlana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptirGörsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
BeceriKarar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptirMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yaparMutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alırMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirlerYiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterirGastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırMutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurarBir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırMutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurarBir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranırYiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütürMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptirMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünürMutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptirYiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği