CLM 499 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yemek Kültürü Gazeteciliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 499
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Temel gazeteciliğin ilkelerini anlatmak, Yemek kültürü ve bununla ilinti olarak yemek kültürü gazeteciliği bilgilerini aktarmaktır. Dünyadan örnekler incelenerek web ve sosyal medya da yemek kültürü gazeteciliği esaslarını tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Internet çağında gazeteciliği tanımlarını tanımlayabilecek
  • Yemek kültürü konusunda bilgi sahibi olabilecek
  • Yemek kültürü Gazeteciliği yapabilecek alty yapıya sahip olacak
  • Yiyecek içecek mekanları konusunda ,yazı yazma, kritik oluşturma, gözlemle, karşılaştırma yapabilecek
  • Bu konuda web sayfası yapabilecek bilgileri özümsemiş olacaktır.
Tanımı Profesyonel dökümanlar, sunumlar, dünya dan örnekler. Web uygulamaları. Hazırlanmış notlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.1-5
2 Kitle İletişimi ve İletişim FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.6-10
3 Gazeteciliğin Esasları FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.11-15
4 Yemek Gazeteciliği
5 Yemek Kültürü FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.16-22
6 Yemek Yazarlığı, ipuçları, önemli noktalar FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.23-30
7 Sunumlar I
8 Sunumlar II
9 Online Yemek Gazeteciliği FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.31-35
10 Internet dönemi, Web sayfası tasarımı, ücretsiz web servisi sunan şirketler, temalar FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.35-45
11 Sosyal medya, hazırlanma, tanıtım FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.46-50
12 Yemek Blogları, Twitter, Facebook, Instagram, #food, #foodporn FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.51-55
13 Web sayfalarını incelenmesi, geri bildirim FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.55-58
14 Web sayfalarını incelenmesi, geri bildirim FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, p.59-65
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

FOOD IN SOCIETY Economy, Culture, Geography Peter Atkins, Ian Bowler, 2016, ISBN 13: 978-0-3407-2003-5

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
20
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest