CLM 488 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mutfak Tarihinde Eğilimler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 488
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin gıda ve gıda ürünlerinin tarihteki yerini ve fonksiyonlarını öğretmeye, gıda sektörüyle ilgili vizyonlarını açmaya ve bu bilgileri geleceğe dönük, akademik ve profesyonel hayatta nasıl geliştirebileceklerini ve kullanacaklarını öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda sektöründeki değişiklikleri takip ederek gelişmeleri değerlendirebilir.
  • Farklı gıda ürünlerinin tarih içindeki yeri ve önemini öğrenip bunun küresel seviyede yasam tarzına etkilerini tartışabilir
  • Gelecekte bizi bekleyen gıda sektörünü tanımlayabilir
  • Gelecekteki gıda sektörü için yeni fikirler yaratabilir
  • Grup içinde çalışmayı ve bugünkü gıda sektörünün sorunların tanımlayarak çözüm üretebilir.
Tanımı Bu dersin sonunda öğrencilerin; gıdanın zaman içerisindeki değişen yeriyle araştırmaya yönelik çalışmalar sonunda geleceğe yönelik yeni trendler üretmesi beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Neden yemek çalışmaları? Warren Belasco, “Introduction”, Food: The Key Concepts, New York: Berg, 2008, s. 1-13.
3 Avcılar, toplayıcılar ve ilk çiftçiler Brian Hayden, “Hunting and Gathering”, Encyclopedia of Food and Culture içinde, Solomon H. Katz (ed.), vol. 2, NY: Thomson, 2003, s. 222-226.
4 Geleneksel yemek kültürleri Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, “Chapter 1: The First World Cuisine”, NY, London: Routledge, 2006, s. 8-16.
5 İlişkinin sonuçları: ticaret, sömürgecilik, küreselleşme Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, “Chapter 2: The Columbian Exchange”, NY. London: Routledge, 2006, s. 19-26.
6 Şeker ve güç Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, “Chapter 3: Sugar, Spice, and Blood”, NY. London: Routledge, 2006, s. 27-33.
7 Ara Sınav
8 Estetik ve “connoisseurship” Jean-Louis Flandrin, “Dietary Choices and Culinary Technique, 1500-1800” Food. A Culinary History from Antiquity to the Present içinde, Jean-Louis Flandrin ve Massimo Montanari (eds.), NY: Columbia University Press, 1999, s. 403-417.
9 Restoranların ortaya çıkışı Jean-Robert Pitte, “The Rise of Restaurant”, Food. A Culinary History from Antiquity to the Present içinde, Jean-Louis Flandrin ve Massimo Montanari (eds.), NY: Columbia University Press, 1999, s. 471-480.
10 Açlığın modern tarihi ve kıtlık Cormac O Grada, The Great Irish Famine, “Chapter 2: The Great Hunger”, Macmillan, 1989, s. 39-64.
11 Yemek, millet ve kimlik Alison K. Smith, “National Cuisines”, The Oxford Handbook of Food History içinde, Jeffrey M. Pilcher (ed.), Oxford University Press, 2012, p. 444-460.
12 Yemek sanayisinde küreselleşme ve “fast-food” Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, “Chapter 11 ve 12: The Green Revolution” ve “McDonaldization and its discontents”, NY. London: Routledge, 2006, p.100-112.
13 Organik ve “slow food” alternatifleri Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma. A Natural History of Four Meals, “Chapter 8: All Flesh is Grass”, London: Penguin, 2006, p. 123-133.
14 Yemek bilimi, pişirme ve moleküler gastronomi Nicholas Kurti, Herve This-Benckhard, “Chemistry and Physics in the Kitchen”, Scientific American, 270 (4), s. 66-71.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Warren Belasco, Food: the key concepts, New York: Berg, 2008. ISBN: 9781845206727

Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, NY, London: Routledge, 2006, ISBN 0-415-31146-2

Diğer Kaynaklar

MINTZ S. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History, Penguin Books. 1986, ISBN 978-0140092332

Solomon H. Katz (ed), Encyclopedia of Food and Culture, three volumes, NY: Thomson, 2003, ISBN 978-0684805689

Jean-Louis Flandrin ve Massimo Montanari (eds.), Food. A Culinary History from Antiquity to the Present, NY: Columbia University Press, 1999, ISBN 9780231111546

Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma. A Natural History of Four Meals, London: Penguin, 2006, ISBN 1594200823 p. 123-133

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest