CLM 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticari Yiyecek Üretimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 480
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ticari yiyecek üretimine ilişkin temel bilgi ve becerilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari yiyecek üretimi ve ilgili hizmetlerini tanımlar
  • Ticari yiyecek işletmelerinin yönetim ve düzenlemesi ile ilgili işlevleri bilir ve uygular
Ders Tanımı Bu derste ticari yiyecek ve içecek hizmet işletmelerinin organizasyon yapısı, yönetim süreci ve operasyonlarının planlaması anlatılacaktır. Ticari yiyecek üretiminde yönetim fonksiyonları ayrıntılı incelenerek işletmelerden örneklerle açıklanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Ticari yiyecek işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri The Restaurant from concept to operation Walker chapter 1 p.5-21
3 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinin gelişim trendi The Restaurant from concept to operation Walker chapter 2 p.25-56
4 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinin özellikleri The Restaurant from concept to operation Walker chapter 3 p.61-100
5 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi The Restaurant from concept to operation Walker chapter 4 p.107-137
6 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinde yönetimi etkileyen faktörler The Restaurant from concept to operation Walker chapter 5 p.146-167
7 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinde yönetim sorunları The Restaurant from concept to operation Walker chapter 6 p.169-185
8 Vize Sınavı
9 Ticari yiyecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları The Restaurant from concept to operation Walker chapter 7 p.190-216
10 Hizmetlerin planlanması The Restaurant from concept to operation Walker chapter 8 p.220-244
11 Organizasyon yapıları The Restaurant from concept to operation Walker chapter 9 p.246-274
12 Ticari yiyecek hizmetleri pazarlamasI The Restaurant from concept to operation Walker chapter 10 p.280-301
13 Ticari yiyecek hizmetleri pazarlamasI The Restaurant from concept to operation Walker chapter 11 p.305-327
14 Ticari yiyecek hizmetleri pazarlamasI The Restaurant from concept to operation Walker chapter 12 p.331-358
15 Gözden geçirme The Restaurant from concept to operation Walker chapter 13 p.362-382
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

The Restaurant from Concept to Operation John R. Walker 2014 ISBN 978-1-118-62962-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
10 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
12 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13

İkinci bir yabancı dili başlangıç düzeyinde kullanabilmek

14

Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek

15

Gastronomi ve Mutfak Sanatları'na ilişkin etik değerlere sahip olmak

16

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest