CLM 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yöresel Türk Mutfakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 470
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yöresel Türk Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yöresel Türk Mutfakları çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar
  • Yöresel Türk mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir
  • Yöresel Türk Mutfakları menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular
  • Yöresel Türk Mutfakları menülerinin kalitesini değerlendirir
  • Yöresel reçeteleri ve teknikleri uygulamayı öğrenir
Tanımı Orta ve Latin Yöresel Türk mutfaklarının genel yapısı. Yöresel Türk Mutfaklarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Yöresel Türk Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yöresel Türk Mutfaklarının Tarihi I Dr. Phil Hamid Zübeyir Koşay, Akile Ülkücan "Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı" sy: 1-290
3 Yöresel Türk Mutfaklarının Tarihi II Dr. Phil Hamid Zübeyir Koşay, Akile Ülkücan "Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı" sy: 1-290
4 Ege Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 1" sy:18-250
5 Ege Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 1" sy:18-250
6 Güneydoğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
7 Güneydoğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
8 İç Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
9 Arasınav
10 Karadeniz Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 1" sy:18-250
11 Karadeniz Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 1" sy:18-250
12 Akdeniz Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
13 Akdeniz Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
14 Doğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 2" sy:278-500
15 Marmara Bölgesi ve Rumeli Mutfağı ve Uygulamaları Tuğrul Şavkay "Halk Mutfağımız 1" sy:18-250
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Şavkay , Tuğrul , "Halk Mutfağımız 1-2", Doğan Kitap, 2006.  ISBN 9759818000

Dr. Phil, Hamid Zübeyir Koşay, Akile Ülkücan, "Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı", Çiya Yayınları, 2011.  ISBN 6056170935   

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
50
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest