CLM 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geleneksel Avrupa Mutfağı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 460
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Geleneksel Avrupa Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geleneksel Avrupa Mutfakları çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlayabilir
  • Geleneksel Avrupa mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını öğrenebilir
  • Geleneksel Avrupa Mutfakları menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygulayabilir
  • Geleneksel Avrupa Mutfakları menülerinin kalitesini değerlendirebilir
  • Geleneksel Avrupa Mutfağı reçetelerini ve tekniklerini uygulayabilir
Tanımı Geleneksel Avrupa mutfaklarının genel yapısı. Geleneksel Avrupa Mutfaklarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Geleneksel Avrupa Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Geleneksel Avrupa Mutfaklarının Tarihi I European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
3 Geleneksel Avrupa Mutfaklarının Tarihi II European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
4 Kuzey Fransa Mutfağı: Paris, Nantes, Bordeaux, Alsace, Normandiya European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
5 Güney Fransa Mutfağı: Provensal Bölge, Marsilya, Cote d'Azur European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
6 Kuzey İtalya Mutfağı: Lombardia, Veneto,Emilia-Romagna, Trentino European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
7 Güney İtalya Mutfağı: Toskana, Calabria, Puglia European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
8 Arasınav
9 İspanya Mutfağı: Katalonya Bölgesi European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
10 İspanya Mutfağı: Bask Bölgesi European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
11 Kuzey Avrupa Mutfağı European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
12 Nordik Mutfak: İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
13 Grek Mutfağı European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
14 Doğu Avrupa Mutfağı European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
15 Balkan Mutfağı European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited sy: 1-320
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

European Cuisine: The Best in European Food, R & R Publishing, R&R Publications Pty, Limited, 2005. ISBN 1740225279, 9781740225274

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest