CLM 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Amerika Mutfakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kuzey ve Güney Amerikan Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amerikan Mutfağına ait malzemeleri tanımlayabilir
  • Amerikan mutfağına özgü pişirme tekniklerini tanımlayabilir
  • Güney Amerika mutfakları arasındaki farklılıkları açıklayabilir
  • Farklı reçeteleri kişisel olarak yaratıcı biçimde yapma becerilerini kazanır.
  • Mutfak araç ve gereçlerini kullanma becerileri edinir
  • Mutfak disiplini ve hijyen kurallarını uygulama prensiplerini tanımlayabilir
Tanımı Amerikan mutfağına temel giriş dersi olup, Amerika yerel mutfaklarında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır. Amerika Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu öğretmeyi amaçlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuzey Amerika Mutfağı; New England ve Mid-Atlantic eyaletleri Nenes, Michael F. “The Cuisine of New England.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 1–43. Nenes, Michael F. “The Cuisine of the Mid-Atlantic States.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 43–91.
3 Kuzey Amerika Mutfağı; Güney ve Florida eyaletleri Nenes, Michael F. “The Cuisine of the South.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 91–137. Nenes, Michael F. “Floribbean Cuisine.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 137-181.
4 Kuzey Amerika Mutfağı; Cajun ve Creole mutfakları, orta Amerika eyaletleri Nenes, Michael F. “Cajun and Creole Cuisine.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 181–231. Nenes, Michael F. “The Cuisine of the Central Plains.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 231–283.
5 Kuzey Amerika Mutfağı; Teksas ve Tex-Mex Nenes, Michael F. “Texas and Tex-Mex Cuisine.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 283–335.
6 Kuzey Amerika Mutfağı; Kaliforniya Nenes, Michael F. “The Cuisine of California.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 385–433.
7 Kuzey Amerika Mutfağı; Kuzeybatı pasifik ve Hawaii Nenes, Michael F. “The Cuisine of Pacific Northwest.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 433–475. Nenes, Michael F. “The Cuisine of Hawaii.” American regional cuisine, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2016, pp. 475–531.
8 Arasınav
9 Güney Amerika Mutfağı; Meksika Nenes, Michael F. “Mexico.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 1–49.
10 Güney Amerika Mutfağı; Venezuela, Brezilya Nenes, Michael F. “South America.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 49–106.
11 Güney Amerika Mutfağı; Guyana bölgesi, Ekvator, Peru, Bolivya, Paraguay, Şili Nenes, Michael F. “South America.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 49–106.
12 Güney Amerika Mutfağı; Arjantin, Uruguay Nenes, Michael F. “South America.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 49–106.
13 Karayip Mutfağı; Jamaika, Barbados, Bahama, Trinidad Tobago Nenes, Michael F. “The Caribbean.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 106–148.
14 Karayip Mutfağı; Küba, Dominik Cumhuriyeti Nenes, Michael F. “The Caribbean.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 106–148.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

The International Culinary Schools, The Art Institutes. International Cuisine. Edited by Michael F. Nenes, 1st ed., John Wiley & Sons, 2009.

Diğer Kaynaklar

Nenes, Michael F. American regional cuisine. 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., 2016.

The International Culinary Schools, The Art Institutes. International Cuisine. Edited by Michael F. Nenes, 1st ed., John Wiley & Sons, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest