CLM 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şeker Süsleme ve Şekerleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 444
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders de genel olarak öğrenci şeker hamuru ile tanışacak, süsleme tekniklerini ve çikolatayı yakinen tanımasını sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pasta tariflerini öğrenir, geliştirir ve yeni yorumlar kazandırır.
  • Yeni malzemeler ile tanışır.
  • Malzemeler arası kalite anlayışı gelişir.
  • Butik pastacılık akımını tanır ve teknikleri öğrenir.
  • Süsleme tekniklerini pekiştirir.
  • Tadım duyusu gelişir.
Tanımı Kutlama pastaları yapımını öğrenir ve gelişirler. Butik pastacılık akımını tanır ve tekniklerini öğrenir. Pastacılıkta çeşitli stil ve teknikler, kuvertür çikolataların seçimi ve uygulanması, süsleme ve pasta dekorasyonu, çiçek yapımı, figür yapımı ve çikolata süslemesi, kalıp ve trüf çikolata yapımını öğrenirler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CLM 444 Ders Programı
2 Dönem Öngörüsü ve Pastacılık Tarihi
3 Sugarcraft Nedir? Tekniklerine Giriş, Ekipman ve Malzeme Tanımları, kullanım Alanları
4 Şeker Hamuru Yapım Teknikleri ve Çeşitleri. Marshmallow Yapım Teknikleri, Krokan Yapım Çeşitleri ve Jelibon Yapım Teknikleri
5 Şeker Hamuru Yapımı, Farklı Malzemeler ile Şeker Hamuru Yapımı, Marshmallowdan Şeker Hamuru Yapımı, Sade Marshmallow Yapımı, Farklı Reçete ile Marshmallow Yapımı, Fındık Krokan, Çam Fıstıklı Beyaz Krokan, Frambuazlı Jelibon, Limonlu Jelibon, Votkalı Jelibon
6 Süslemeye Uygun Kalıp Kurabiye Yapımı, Süsleme Teknikleri ve GingerBread House Yapım Teknikleri, Royal Icıng Yapımı ve Sıkma Teknikleri
7 Cupcake ve Muffin Yapma Doldurma ve Süsleme Teknikleri. Ganaj, ButterCream Çeşitleri ve Frosting Yapımı, Cakepops Yapım Süsleme Teknikleri
8 Kutlama Pastaları Yapımı ve Teknikleri
9 Boyutlu Kutlama Pastaları Yapımı ve Teknikleri
10 Şeker Hamuru ile Pasta Dekorasyonu: Hayvan Figür Yapımı
11 Şeker Hamuru ile Pasta Dekorasyonu: İnsan Figür Yapımı
12 Şeker Hamuru ile Pasta Dekorasyonu: Yenilebilir Çiçek Yapımı ve Modelleme
13 Marzipan Badem Ezmesi Yapımı ve Teknikleri ve Çikolataya Giriş
14 Çikolata Yapım Teknikleri: Temperleme, Truffle Çeşitleri, Roche Çikolata Çeşitleri, Sıcak Çikolata Yapımı
15 Çikolata Yapım ve Süsleme Teknikleri: Kalıp Mulaj Çikolata Çeşitleri ve Teknikleri, Çikolata Dolguları, Çikolataya Şekil Verme ve Çikolatan Kutu Yapımı
16 Yıl Sonu Juri

 

Dersin Kitabı Kaynak gösterilen kitaplardan ders notları ve ürün reçeteleri
Diğer Kaynaklar Ultimate Chocolate By Patricia Lousada – Le Larousse du Chocolat : Recettes, Techniques et Tours de Main by Pierre Hermé\n-Hello Cupcake, Karen Tack Alan -Richardson – Houghton Mifflin Company\n-Cupcakes From The Primrose Bakery By Martha Swift Lisa Thomas – Kyle Book -Cake and Cake Decorating By Angela Nilsen, Sara Maxwell, Janice Murfitt – Hermes House\n-More From Magnolia By Allaysa Torey – S&S\n-Pasta Yapımı By Emel Başdoğan - İnkılap\n-Çikolata Tarih Sanat Tutku By Nicolatte Negri Denis Buosi - İnkılap\n-Çikolata Büyülü Lezzet By Rosalba Gioffre Alessandro Peccini - GUINTI

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest