CLM 432 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yiyecek ve İçecek Servisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 432
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yiyecek ve İçecek Servisi dersi ile Mutfak Sanatları ve Yönetimi programında üretilen ürünlerin servis kuralları çerçevesinde servis edilmesi konusunda bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • genel servis tekniklerini açıklayabilir
  • masa düzeni kurma yöntemlerini karşılaştırabilir
  • müşterilerden sipariş almayı açıklayabilir
  • genel servis tiplerini tanımlayabilir
  • çorba, geridon, büfe ve kafeterya servisini açıklayabilir
  • içki servisini tanımlayabilir
Tanımı Bu ders yiyecek ve içecek servisine girişi, servis ekipmanları bilgisi, yiyecek ve içecek servisleri için hazırlık, sipariş alma prosedürleri, Fransız, İngiliz, Amerikan ve Rus servis stillerini, servis sonrası işlemler, çorba, geridon, büfe ve kafeterya servislerini, ilişkili yöntem konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Servis ve Tarihi Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide for the Food Service Professional” chap.1 A historical overview of service, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 1-17.
2 Profesyonel Servis Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.2 The Professional Server, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 20-34.
3 İnsanların ihtiyaçlarının Daha Fazlasını vermek Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide for the Food Service Professional” chap.3 Exceedig People’s Needs, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 36-43.
4 Servis Mise en Place Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide for the Food Service Professional” chap.4 Service Mise en Place, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 46-68
5 Farklı Türlerde Servis Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.5, Service in Various Industry Segments, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 70-87.
6 Servis alanları ve Ekipmanları Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.6,Service areas and Equipment , (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 92-107.
7 Klasik Servis Türleri Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.7 Classic Service Style, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 110-123.
8 Klasik Servis Türleri Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.7 Classic Service Style, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 110-123.
9 Yemek servisi Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.8 Serving the Meal, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 126-148.
10 Bar ve İçecek Servisi Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.9 Bar and Beverage Service, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 152-185.
11 Bar ve İçecek Servisi Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.9 Bar and Beverage Service, (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 152-185.
12 Serviste Yönetimin Rolü Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.10 , Management’s Role in Service (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 188-207.
13 Serviste Yönetimin Rolü Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.10 , Management’s Role in Service (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 188-207.
14 Sofra Adabı Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional” chap.11 , Table Etiquette (John Wiley & Sons, Inc, 2007), 212-227
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Kotschevar, H. Lendal, Luciani, V. “Presenting Service, The Ultimate Guide fort he Food Service Professional (2007), John Wiley & Sons,  Inc., ISBN-13 978-0-471-47578-1

Diğer Kaynaklar İnternetteki ilgili makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
139

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest