CLM 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yemek Stilistliği ve Fotografçılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 430
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yemek stilistliği ve fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgi ve becerilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ürünlerin fotoğraflanması için masa üstü kompozisyon oluşturur
  • Yemek fotoğrafçılığının özel gereksinimlerini bilir
  • Küçük objelerin fotoğraflanabilmesi için gerekli ışık ayarlarını yapar
  • Yemek fotoğrafçılığında planlamanın önemini bilir ve uygular
Tanımı Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tabak hazırlama, süsleme ve dekore etme. Yemek fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgi ve beceriler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğrafta sanatsal yaklaşımlar Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 1 p.1-11
2 Yemek fotoğrafçılığı: Kompozisyon I Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 2 p.15-22
3 Yemek fotoğrafçılığı: Kompozisyon II Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 2 p.15-22
4 Fotoğrafta özel efektler Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 3 p.27-54
5 Görüntüleri projekte etmek Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 3 p.27-54
6 Fotoğraf Makinası Efektleri I Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 4 p.55-69
7 Fotoğraf Makinası Efektleri II Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 4 p.55-69
8 Arasınav
9 Filtre ile efekt uygulamaları Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 5 p.73-82
10 Hareket Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 5 p.73-82
11 Film Efektleri Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 6 p.87-108
12 Karanlık oda efektleri I Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 7 p.115-150
13 Karanlık oda efektleri II Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; chap. 7 p.115-150
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Food Styling for Photographers, Linda Bellingham Jean Ann Bybee 2008; ISBN: 978-0-240-81006-5

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest