CLM 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 422
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1. Bu ders öğrencilerin dizayn ve yaratıcı yeteneklerini bilgi ve araştırma teknikleriyle birleştirip yeni bir gıda ürün yaratmalarını amaçlar.

2. Bu ders öğrencilerin yeni ürün tasarımına uygulayacakları basamakları uygun materyalleri kullanarak belirttikleri spesifikasyonlara göre çalışmalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkili ve bağımsız bir öğrenci olmak için tasarım ve teknoloji süreçlerine aktif olarak katılır
  • Tasarım yapmak ve kaliteli ürünler üretebilmek için kararlar alır, sürekliliği devam ettirir ve becerilerini bilgi ve anladıklarıyla bütünleştirir
  • Estetik, teknik, ekonomik, çevresel, etik ve sosyal boyutların tasarımın şekillenmesinde ve üretilmesinde nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu araştırır
  • Mevcut ürünleri analiz eder ve bunların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak gereksinimler, istekler ve fırsatlar konusunda pratik çözümler üretir
  • Bireysel ve takım çalışmaları sayesinde karar verme becerilerini geliştirir
  • Tasarım ve üretimin kültürleri ve toplumları yansıttığını ve etkilediğini ve ürünlerin yaşam stili üzerinde etkileri olduğunu anlar
  • İyi tasarım ilkeleri, mevcut çözümler ve teknolojik bilgi arasında bağlantı kurarak yaratıcılık ve eleştirisel çözümleme becerileri geliştirir
Tanımı Bu derste tasarım disiplini kapsamında bilimsel, kültürel ve sosyal araştırma ele alınmaktadır; öğrencilerin bireysel olarak ve gruplar halinde araştırma soruları tanımlayabilmesi ve farklı araştırma yöntemlerini uygulayabilmeleri ve yeni ürünler yaratabilmeleri beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin açıklaması ve beklentiler. Giriş: Tasarım süreci nedir? Tasarım sürecinin farklı basamakları nelerdir? Gida ureticilerinin yeni bir urun piyasaya sürerken neden tasarım sürecine ihtiyacı vardır? Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 1 p. 1-3
2 Yeni bir ürün gerekli mi? Gıda ürünleri için pazar araştırmasına giriş. Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap.. 1 p. 3-41
3 Yeni ürün nasıl olmalı? Spesifikasyona giriş İlk ve son arasındaki fark. Üretici spesifikasyonu Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 2 p. 43-44
4 Yeni ürün gelişimi; Duyu analizi Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 2 p. 45-94
5 Gıda sektöründe moda ürünler/akımlar Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 3 p. 95-148
6 Besin değerleri ve özel diyetler Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 3 p. 149-194
7 Ara sınav
8 Gıda kimyası pişince ne oluyor?; Gıda sektöründe saklama yolları ve paketleme Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 4 p. 194-256
9 Paketlemedeki çevre sorunları ne kadar yeşil?; Bilgisayarda paketleme programı Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 4 p. 257-258
10 Ürünü geliştirme ve yaratma Deneme ve yanılma Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 5 p. 259-316
11 Ürün değerlendirmesi Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 5 p. 317-347
12 Ürünün tasinmasi ve dagitimi Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 6 p. 348-370
13 Ürünü piyasaya sürmek Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 6 p. 371-379
14 Ürüne son halini vermek Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 7 p. 371-379
15 Proje değerlendirmesi Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson 2001, chap. 7 p. 371-379
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Food Product Development, M Earle R Earle A Anderson, 2001 ISBN 978-1-84569-722-8

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
7
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
20
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest