CLM 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zeytin, Zeytin Yağı ve Mutfak Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 414
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmez öğelerinden olan sofralık zeytin ve zeytinyağının tarihçesi, üretici ülkeleri, ekonomisi, kültürdeki yeri, mutfak dışında kullanımı ile kalitesine göre ayırt edilmesine ilişkin bilgileri öğrencilerle paylaşmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeytin, zeytinyağı konusunda genel bilgileri anlatabilir
  • Sofralık zeytin ve zeytinyağının ülke ekonomisi için önemini tartışabilir.
  • Geleneksel ve modern zeytinliklerin aralarındaki farkları açıklayabilir.
  • Sofralık zeytin ve zeytinyağının değer zincirini ve ekonomik önemini kıyaslayabilir.
  • Kusurlu ve kusursuz zeytinyağları duyusal olarak ayırt edebilir
  • Kusurlu ve kusursuz zeytinyağları duyusal olarak ayırt edebilir
Tanımı Bu ders zeytin ile zeytinyağının tarihçesi, tarımı, ekonomisi, ticareti, sofralık zeytin ve zeytinyağlarının kullanımı ve tadımı, kültür ve sanatta zeytinin yeri konularını kapsamaktadır. Dersin ana odağı öğrencilere yararlı bilgiler sunmak ve kusurlu, kusursuz sofralık zeytin ve zeytinyağlarını ayırt edecek beceriyi kazandırmaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş “Zeytin Kitabı – Zeytinden Zeytinyağına” – Mahmut Boynudelik, Zerrin İren Boynudelik –Oğlak Yayıncılık – Yemek/Zeytin. 2007
2 Zeytin ve zeytinyağının tarihçesi ve coğrafyası “Zeytin Kitabı – Zeytinden Zeytinyağına” – Mahmut Boynudelik, Zerrin İren Boynudelik –Oğlak Yayıncılık – Yemek/Zeytin. 2007
3 Zeytin ve Zeytinyağı üretici ülkeler “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
4 Zeytin ve Zeytinyağı ekonomisi ve tüketimi “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
5 Zeytin ve Zeytinyağı ekonomisi ve tüketimi Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı – Artun Ünsal – YK Yayınları
6 Zeytin Tarımı, Zeytin Kanunu Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı – Artun Ünsal – YK Yayınları
7 Zeytinyağının Üretimi, Depolanması ve Pazarlaması, Coğrafi İşaretler “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
8 Ara sınav
9 Zeytinyağının Kalite Kriterleri ve Sınıflandırması “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
10 Zeytin ve Zeytinyağının İnsan Sağlığına Yararları ve Antioksidanları “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
11 Seminer – Zeytinyağı ve Sağlık Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı – Artun Ünsal – YK Yayınları
12 Zeytinyağının duyusal analizi “The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014
13 Sofralık Zeytin Üretimi – Sofralık Zeytin Duyusal Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı – Artun Ünsal – YK Yayınları
14 Sanat ve Kültürde Zeytin “Zeytin Kitabı – Zeytinden Zeytinyağına” – Mahmut Boynudelik, Zerrin İren Boynudelik –Oğlak Yayıncılık – Yemek/Zeytin. 2007
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

“The Extra Virgin Olive Oil Handbook” - Claudio Peri - Wiley Blackwell. 2014, Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı – Artun Ünsal – YK Yayınları. “Zeytin Kitabı – Zeytinden Zeytinyağına” – Mahmut Boynudelik, Zerrin İren Boynudelik –Oğlak Yayıncılık – Yemek/Zeytin. 2007

Diğer Kaynaklar

“Olive Oil Sensory Science” – Erminio Monteleone, Susan Langstaff – Wiley Blackwell. 2014 International Olive Oil Council Web Site. www.internationaloliveoil.org

TÜBİTAK, TÜSSİDE, http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/kumelenme/Belgeler/literatur_arastirmasi_ulusal_ve_uluslararasi_pazar_analizi_raporu.pdf Resmi Gazete Sayı: 29181, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141120-21.htm

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
10
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
293

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest