CLM 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 412
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ziyafet organizasyonu ve yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri, ziyafet operasyonu kavramlarını ve temel bileşenlerini incelemek, ziyafet hizmetlerine olan talebi değerlendirmek ve bu talebin yerine getirilmesinde rol oynayan önemli faktörleri açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Ziyafet organizasyonlarının yönetim ve planı ile ilgili işlevleri tanımlayabilecek
 • Misafir ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve karşılayabilecek
 • İçerde ve dışarıda yapılan banket operasyonlarını karşılaştırabilecek
 • Ziyafet organizasyonlarında takım çalışmasının önemini tartışabilecek
 • Ziyafet organizasyonlarındaki farklı servis çeşitlerini tanımlayabilecek
 • Üretim süreci ve kontrolünü açıklayabilecek
 • Ziyafet organizasyonları Satış & Pazarlama becerileri gösterebilecek
Tanımı Bu ders, ziyafet organizasyonlarının planlama ve işletilmesi ile ilgili temel ilkelere giriş niteliğindedir ve ziyafet işletmeciliği, misafir ilişkileri yönetimi, ziyafetlerdeki maliyet ve gelir kontrol süreci, menü planlaması, eleştirel düşünme ve karar verme, pazarlama ve ürün geliştirme konularının incelemesini kapsar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği ve Değerledirme Ölçütlerini Tanıma Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimine Giriş Ezra Eichelberger ,“Remarkable Banquet Service”, chap.1 An Int.to Banquet, 1st edn, ISBN 978-1-118-41203-9, 2-26
2 Ziyafetin Anlamı ve Kapsamı Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.1, Overview of On Premise Catering, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 1-35
3 Ziyafet Faaliyetlerinde Organizasyon Ezra Eichelberger ,“Remarkable Banquet Service”, chap.4, Service Styles & Techniques for Banquet, 1st edn, ISBN 978-1-118-41203-9, 80-100 Patti J. Shock, John M. Stefanelli, “A Meeting Planner’s Guide to Catered Events”, chap.5, Room Setups, 1st edn, ISBN 978-0-470-12411-6, 103-154
4 Masaya Servis, Büfe, Kokteyl, Toplantı ve Özel Organizasyonlar Ezra Eichelberger ,“Remarkable Banquet Service”, chap.6, Managing Specific Events, 1st edn, ISBN 978-1-118-41203-9, 120-138 Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.3, Theme Parties, Weddings, Outdoor Partıes, and Special Events, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 109-145
5 Ziyafet Faaliyetlerinde Menü Planlama ve Fiyatlandırma Karar Merkezi Müşteriler, Ziyafet Organizasyonlarının Satışı Nancy Loman Scanlon, “Catering Management”, chap.5, Catering Menu Program, chap.7, Catering Menu Pricing and Controls, chap.9, Catering Beverage Management, 3rd edn, ISBN 978-0471-42981-4, 116-133, 156-184, 226-235
6 Ziyafet Operasyonlarının Planlaması Ezra Eichelberger, “Remarkable Banquet Service”, chap.2, Planning for Banquets, 1st edn, ISBN 978-1-118-41203-9, 26-60
7 Ziyafet Ünitesi Ekibi Yönetimi ve Diğer Ünitelerle Koordinasyonu Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.11, Working with Other Departments, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 393-419
8 Ziyafet Firması ile Vaka İncelemesi
9 Vize Sınavı
10 Üretim Süreci, Maliyet Yönetimi ve Satınalma Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.7, Production and Service Planning, chap.8, Intermediaries and Suppliers, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 265-330
11 Tesellüm, Depolama ve Stok Yönetimi Stephen B. Shiring, Sr., R. William Bill Jardine, Richard J. Mills, Jr., “Introduction to Catering, Ingredients for Success”, chap.8, Organizing the Event,1st edn, ISBN 0-7668-1660-5, 207-217 Chris Thomas, Bill Hansen, “Off Premise Catering Management”, chap.11, Purchasing, Receiving, and Storing Foods, 3rd edn., ISBN 978-0-470-88971-8, 404-416
12 Ziyafet Operasyonlarında Gelir & Maliyet Kontrolü Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.10 Financial Controls and Reports, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 353-390
13 Ziyafet Faaliyetlerinin Satış ve Pazarlaması Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, chap.2, Sales & Marketing, 2nd edn, ISBN 978-0-470-551-75-2, 35-105
14 Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Selin İşevcan Ertamay tarafınca aşağıdaki başlıklar ile hazırlanan ders notları Blackboard’a yüklenecektir.

 

 • Introduction to Banquet Organization & Management
 • Organization of Banquets
 • Menu Planning & Pricing in Banquets
 • Event Types and Special Events
 • Planning of Banquet Operations
 • Managing Banquet Team & Coordination with Other Units
 • Production Process, Cost Management and Purchasing
 • Food Receiving, Storage and Stock Management
 • Revenue & Cost Control in Banquet Operations
 • Sales & Marketing of Banquets
Diğer Kaynaklar
 • Ezra Eichelberger, “Remarkable Banquet Service”, 1st edn, Wiley, ISBN 978-1-118-41203-9,
 • Patti J. Shock, Cherly Sgovio, John M. Stefanelli, “On-Premise Catering”, 2nd edn, Wiley, ISBN 978-0-470-551-75-2
 • Patti J. Shock, John M. Stefanelli, “A Meeting Planner’s Guide to Catered Events”, 1st edn,Wiley, ISBN 978-0-470-12411-6
 • Nancy Loman Scanlon, “Catering Management”, 3rd edn., Wiley, ISBN 978-0471-42981-4
 • Stephen B. Shiring, Sr., R. William Bill Jardine, Richard J. Mills, Jr., “Introduction to Catering, Ingredients for Success”,1st edn, Delmar, ISBN 0-7668-1660-5
 • Chris Thomas, Bill Hansen, “Off Premise Catering Management”, 3rd edn., Wiley, ISBN 978-0-470-88971-8

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest