CLM 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Asya Mutfakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Asya Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Asya mutfağına ait malzemeleri tanımlayabilir.
  • Asya mutfağına özgü pişirme tekniklerini tanımlayabilir.
  • Asya mutfakları arasındaki farklılıkları açıklayabilir
  • Farklı reçeteleri kişisel olarak yaratıcı biçimde yapma becerilerini kazanır.
  • Mutfak araç ve gereçlerini kullanma becerileri edinir.
  • Mutfak disiplini ve hijyen kurallarını uygulama prensiplerini tanımlayabilir.
Tanımı Asya mutfağına temel giriş dersi olup, Asya kıtasındaki yerel mutfaklarında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır. Asya mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu öğretmeyi amaçlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Japon mutfağı Nenes, Michael F. “Japan.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 148–168.
3 Japon mutfağı Nenes, Michael F. “Japan.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 148–168.
4 Japon mutfağı Nenes, Michael F. “Japan.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 148–168.
5 Çin mutfağı Nenes, Michael F. “China.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 198–214.
6 Çin mutfağı Nenes, Michael F. “China.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 198–214.
7 Kore mutfağı Nenes, Michael F. “Korea.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 271–279.
8 Arasınav
9 Kore mutfağı Nenes, Michael F. “Korea.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 271–279.
10 Endonezya mutfağı Nenes, Michael F. “Southeast Asia.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 313–148.
11 Vietnam ve Filipin mutfakları Nenes, Michael F. “Southeast Asia.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 313–148.
12 Tayland mutfağı Nenes, Michael F. “Southeast Asia.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 313–148.
13 Hint mutfağı Nenes, Michael F. “India.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 543–559.
14 Hint mutfağı Nenes, Michael F. “India.” International Cuisine, The International Culinary Schools at the Art Institutes , John Wiley & Sons, Inc, 2009, pp. 543–559.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

The International Culinary Schools, The Art Institutes. International Cuisine. Edited by Michael F. Nenes, 1st ed., John Wiley & Sons, 2009

Diğer Kaynaklar

Professional Chef.  New York: John Wiley & Sons Inc., 2006. Print. ISBN 978-0-470-42 135-2

Gisslen, Wayne, and J. Gerard Smith. Professional cooking. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2015. Print. ISBN 978-0-470-19752-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
12
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest