CLM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şarap Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 400
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste üzüm, bağcılık ve şarap üretimi, şarap tadımı ve tekniklerinin öğreltilmesi ve bunların gastronomi ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bağcılık, şarap ve şarap üretimini açıklayabilir
  • Şarap tadımı ve değerlendirmesinın genel prensiplerini kavrayabilir
  • Şarabın açılması ve servisini başarıyla gerçekleştirebilir.
  • Şarap yapılan temel üzüm çeşitleri hakkinda tartisabilir.
  • Yemek-şarap eşleştirmesinin temel prensiplerini aktarabilir
  • Koku, aroma ve tatları ayırt etme yetisi kazanabilir
  • Dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve şarap çeşitlerini tanıyabilir
Tanımı Üzüm, bağcılık ve şarap üretimi ile ilgili temel bilgiler, şarap terminolojisi, dünyadaki önemli şarap üretim bölgeleri, şarap tadım teknikleri, yemek ve şarap uyumu.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel, bilimsel, ekonomik ve gastronomik olarak şaraba giriş Patrick E. McGovern, Robert G. Mondavi, ‘Ancient Wine: The Search for the Origins of Viniculture (Princeton University Press, 2003). Chapter 2: The Noah Hypothesis, 16-37 Ian Tattersall, Rob DeSalle. A Natural History of Wine (Yale University Press, 2015). Chapter 2: Why we drink wine, 23-33
2 Bağcılık Keith Grainger and Hazel Tattersall, Wine Production Vine to Bottle, Blackwell Publishing Chapter 1 Viticulture Basics (1-32)
3 Şarapçılık Keith Grainger and Hazel Tattersall, Wine Production Vine to Bottle, Blackwell Publishing Chapter 8 Vinification Basics (48-64)
4 Şarap tadımına giriş ve şarap tadımı, aroma kitleriyle şarap aromaları üzerine çalışma Robert J. Harrington, Food and Wine Pairing, A Sensory Experience, (John Wiley and Sons, 2008) Chapter 2: Taste Basics and The Basics of Wine Evaluation (20-31)
5 İnceleme Gezisi Yakindaki saraphanelere düzenlenecek teknik gezi
6 Dünyadaki Apelasyonlar, şarap kültürü Hugh Johnson, Jancis Robinson, The World Atlas of Wine, (40-44)
7 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Beyaz Şaraplar, Şarap servisi Jancis Robinson, Julia Harding, Jose Vouillamoz, Wine Grapes, Penguin Group (p.40-51)
8 İnceleme Gezisi
9 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Beyaz Şaraplar, Şarapta fıçı kullanımı Jancis Robinson, Julia Harding, Jose Vouillamoz, Wine Grapes, Penguin Group (p.62-82)
10 Şarap ve Yemek Uyumu Robert J. Harrington, Food and Wine Pairing, A Sensory Experience, (John Wiley and Sons, 2008) Architectural Elements in the Wine and Food Pairing Process (149 - 159)
11 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Kırmızı Şaraplar, Şarap şişelemesinde kullanılan mantar çeşitleri Jancis Robinson, Julia Harding, Jose Vouillamoz, Wine Grapes, Penguin Group (p.124 - 140)
12 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Kırmızı Şaraplar, Şaraplarda karşılaşılan hatalar Jancis Robinson, Julia Harding, Jose Vouillamoz, Wine Grapes (p.156 - 170)
13 Köpüklü Şaraplar Keith Grainger and Hazel Tattersall, Wine Production Vine to Bottle, Blackwell Publishing Chapter 15. Sparkling Wines 97 - 102
14 Diğer Şarap Stilleri Keith Grainger and Hazel Tattersall, Wine Production Vine to Bottle, Blackwell Publishing Chapter 14. Making Other Types of Still Wine 91 - 96
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Keith Grainger and Hazel Tattersall, 2005. Wine Production: Vine to Bottle, Blackwell Publishing
Diğer Kaynaklar The Oxford Companion to Wine, 3rd ed. (2006). Robinson, Jancis. Oxford University Press.N.Y.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest