CLM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şarap Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 400
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste şarap, tarihçesi, üzüm, bağcılık ve şarap üretimi, şarap tadımı ve teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Farklı şarap türlerinin anlatılması, yemek ve şarap uyumu, eşleştirmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin yerel şarap bağ ve üreticilerine Teknik Fabrika Gezisine gerçekleştirilerek Şarap üretimi üzerine fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şarap ve şarap üretimi konusunda genel bilgi sahibi olur
  • Şarap tadımı ve değerlendirmesinde uygun davranış, sıra ve düzenini bilir.
  • Şarap yapılan temel üzüm çeşitleri hakkında yeterli bilgi sahibi olur, yemek eşleştirmeleri konusunda fikir edinir
  • Dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve şarap çeşitleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
  • Şarabın açılması ve servisini başarıyla gerçekleştirebilir
Tanımı Üzüm, bağcılık ve şarap üretimi ile ilgili temel bilgiler, dünyadaki önemli şarap üretim bölgeleri ve bunların gastronomi ile ilişkilendirilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel, bilimsel, ekonomik ve gastronomik olarak şaraba giriş
2 Bağcılık Ön Okuma
3 Şarapçılık Ön Okuma
4 Şarap tadımına giriş şarabı anlamak Ön Okuma
5 Dünyadaki Apelasyonlar, şarap kültürü Ön Okuma
6 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Beyaz Şaraplar Ön Okuma
7 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Beyaz Şaraplar Ön Okuma
8 İnceleme Gezisi Ön Okuma
9 Şarap ve Yemek Uyumu Ön Okuma
10 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Kırmızı Şaraplar Ön Okuma
11 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Kırmızı Şaraplar Ön Okuma
12 Şarap Yapımında Kullanılan Üzüm Çeşitleri ve Üretim Bölgeleri, Kırmızı Şaraplar Ön Okuma
13 Köpüklü Şaraplar Ön Okuma
14 Diğer Şarap Stilleri Ön Okuma
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ön Okuma
16 Final

 

Dersin Kitabı Keith Grainger and Hazel Tattersall, 2005. Wine Production: Vine to Bottle, Blackwell Publishing
Diğer Kaynaklar The Oxford Companion to Wine, 3rd ed. (2006). Robinson, Jancis. Oxford University Press.N.Y.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest