CLM 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pastacılık - 1
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 309
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere malzeme seçimi, doğru karıştırma ve fırınlama teknikleri, ileri dekor ve montaj yöntemleri, özenli ve yaratıcı dekorasyon ve sunum dahil olmak üzere, fırınlama uygulamalarında sağlam bir teorik ve pratik temel sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pastacılık temel bilgilerini öğrenir
  • Uygun malzemeleri seçebilir
  • Doğru fırınlama ve karıştırma tekniklerini pratiğe dökebilir
  • Temel sos, hamur, krema ve kek yapımında beceri kazanır
  • Ürün stoklama bilgisini öğrenir
Tanımı Bu derste, malzemelerin seçimi, doğru karıştırma ve fırınlama teknikleri, temel pastacılık bilgilerini, sağlam bir teorik ve pratik temel eğitim alarak bir üst seviye pastacılık dersine hazırlamaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme ve Ekipman Tanımlama CIA “ Baking and Pastry” Chapter 2 - 3
2 Temel tart Hamurları ve Pate a Choux Yapımı ve Teknikleri Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 2 - 7
3 Meringue Çeşitleri, Yapım Teknikleri ve Kullanım Alanları Gisslen Wayne,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. chapter 10
4 Meyveli Soslar ve Marmelatlar Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 16
5 Ganaj, Custard Yapımı ve Teknikleri Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 15-16
6 Pastacı Kreması ve kullanım alanları, İç Dolgular Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 15-16 Deschamps B, Deschaintre J. Le Livre du Patissier Cp 18
7 Ara Sınav
8 Kurabiye Çeşitleri Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 6
9 “Gateau de Voyage” Kekler ve Pandispanya Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 9
10 Mus ve Sufle Çeşitleri ve Yapım Teknikleri Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 15 Gisslen Wayne,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. chapter 20
11 “Verrine” Tatlıları ve Çeşitleri Wakerhauser Cherly “Modern French Pastry” Pg 71-97
12 “Pate de Biscuit” Çeşitleri ve Kullanım Alanları Wakerhauser Cherly “Modern French Pastry” Pg 9-31
13 “Pate de Fruit” Jelibon yapımı Deschamps B, Deschaintre J. Le Livre du Patissier Cp 21 Pg 286
14 Kahvaltı Hamur İşleri Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Chapter 5
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Friberg Bo “The Professional Pastry Chef”, 4th edition, Fundamentals of Baking and Pastry

Diğer Kaynaklar

Wakerhauser Cherly “Modern French Pastry” , Deschamps B, Deschaintre J. Le Livre du Patissier, CIA “ Baking and Pastry, Gisslen Wayne,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest