CLM 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hamur İşleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 309
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders genel olarak öğrenciyi profesyonel anlamda bir pastanedeki ekipmanların kullanımına hazırlamakla beraber, temel pastacılık tekniklerini kavrar ve pekiştirirler. Malzeme seçimlerinin önemini kavrar, reçete formüllerini geliştirirler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir tatlının temel malzemelerini etkili şekilde kullanabilir
  • Bir tatlıyı etkili bir şekilde sunabilir
  • Tatlı sosları ve tatlı süslemelerini kavrayabilir
  • Ölçülendirme, karıştırma ve pasta dekorasyonunu pekiştirir
  • Kurabiye ve pasta hamuru hazırlanışını görür
Tanımı Bu ders öğrencilere tarifi düzgün bir şekilde takip etmelerini, karıştırmayı, kurabiye, tart, pasta, muffin yapımı ile ilgili donanım kazandırır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pastacılık Tarihine Giriş Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.4,10,42,57,50,52,56,63,65,68,72,76,85,90,95
2 Dönem Öngörüsü ve Pastacılık Tarihi. Ekipman ve Malzeme Tanımları Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.4,10,42,57,50,52,56,63,65,68,72,76,85,90,95
3 Süt ve Yumurtalı Tatlılar: Kremalar, Dolgular ve Puddingler Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.255-270
4 Mereng Çeşitleri,Yapım Teknikleri ve Kullanım Alanları Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. chap 10, p.262-264.
5 Makaron Yapım Teknikleri ve Ara Dolgu Çeşitleri Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.506-508.
6 Reçel ve Marmelatlar, Dökme Hamurlar: Pancakes ve Waffle . Dolgu ve Sosları Reçel ve Marmelatlar Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.233-246.
7 Pandispanya Yapım Teknikleri /1. VİZE
8 Pandispanya – Yaş Pasta Yapım Teknikleri
9 Pate a Choux Yapım Teknikleri: Ekler, Profiterol, Religuese. Tatlı Sos Çeşitleri ve Glaze Yapımı Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.333-339
10 Tart ve Pie Yapım Tekniklerii Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.354-363
11 Quiche Yapım Teknikleri ve Dolguları Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.354-363
12 Kurabiye Çeşitleri ve Yapım Teknikleri Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013.p.484-493
13 Bavarian ve Mus Yapım Teknikleri Mus Yapım Teknikleri ve Çeşitleri
14 Baked Custard Yapım Teknikleri / 2. VİZE Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. p.519-529.
15 Mayalı Hamurlara Giriş
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Ders notları ve ürün reçeteleri

Gisslen W.,’’Professional Baking’’, 6th edition, 2013. ISBN 978-1-118-08374-1

Diğer Kaynaklar

Greenspan D.,’’Chocolate Desserts by Pierre Hermé’’,Little Brown,2001. ISBN 0316357413

Hermé P.,’’Le Larousse du chocolat:Recettes,techniques et tours de main’’,2009.

Hermé P.,’’Le Larousse des Desserts’’,2011.

Lousada P.,’’Ultimate Chocolate’’, 1997. ISBN 978-0888505996

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
10
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
10
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest