CLM 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Mutfakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 306
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Avrupa Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Mutfakları çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar
  • Avrupa mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir
  • Avrupa Mutfakları menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular
  • Avrupa Mutfakları menülerinin kalitesini değerlendirir
  • Avrupa mutfaklarında kullanılan araç ve gereçleri tanır
  • Avrupa Mutfakları tarihini ve kültürel gelişimini bilir.
Tanımı Avrupa Mutfaklarının genel yapısı. Avrupa Mutfaklarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Avrupa Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Doğu Avrupa ve Yemek kültürü 1 / Bulgaristan-Beyaz Rusya-Polonya Russian Polish & German Cooking, Lesley Chamberlain sy.1-256
3 Doğu Avrupa ve Yemek kültürü 2 / Macaristan-Ukranya-Romanya Russian Polish & German Cooking, Lesley Chamberlain sy.1-256
4 Kuzey Avrupa ve Yemek kültürü 1 / Danimarka-Estonya-Finlandiya Danish Fodd Recipes, Lev Well. sy. 50-100
5 Kuzey Avrupa ve Yemek kültürü 2 / İsveç-Norveç-Litvanya Swedish Food and Cooking, Anna Mosesson, sy: 35-75
6 Batı Avrupa ve Yemek kültürü 1 / Almanya Russian Polish & German Cooking, Lesley Chamberlain sy.1-256
7 Batı Avrupa ve Yemek kültürü 2 / Fransa Ripailles: Traditional French Cuisine, Stephane Reynaud sy: 20-90
8 Batı Avrupa ve Yemek kültürü 3 / Hollanda-İrlanda-İsviçre Swiss Cuisine: The Tastes of the Alpine Paradise, Lukas Prochazka, sy: 50-110
9 Ara Sınav Food of London: A Culinary Tour of Classic British Cuisine, Kathryn Hawkins, sy: 1-60
10 Batı Avrupa ve Yemek kültürü 4 / Birleşik Krallık-Avusturya-Belçika Food of London: A Culinary Tour of Classic British Cuisine, Kathryn Hawkins, sy: 60-110
11 Güney Avrupa ve Yemek kültürü 1 / İtalya The Complete Mediterranean Cookbook, America's Test Kitchen, sy: 1-100
12 Güney Avrupa ve Yemek kültürü 2 / İspanya-Portekiz The Complete Mediterranean Cookbook, America's Test Kitchen, sy: 100-200
13 Güney Avrupa ve Yemek kültürü 3 / Arnavutluk-Hırvatistan-Bosna Hersek The Complete Mediterranean Cookbook, America's Test Kitchen, sy: 200-300
14 Güney Avrupa ve Yemek kültürü 4 / Yunanistan-Sırbistan-Karadağ The Complete Mediterranean Cookbook, America's Test Kitchen, sy: 300-400
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

The Complete Mediterranean Cookbook, America's Test Kitchen

Food of London: A Culinary Tour of Classic British Cuisine, Kathryn Hawkins

Russian Polish & German Cooking, Lesley Chamberlain 

Diğer Kaynaklar

The Professional Chef - 9th Edition –WILEY

Food History – Reay Tannahill – Three Rivery Press

New Larousse Gastronomique - Hamlyn

The Oxford Companion to Food - Alan Davidson -OUP Oxford; 2 edition

European Gastronomy into the 21st Century

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest