CLM 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Mutfağı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 305
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk mutfağına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk mutfağı çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar
  • Türk mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir
  • Türk mutfağı menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular
  • Türk mutfağı menülerinin kalitesini değerlendirir
Tanımı Türk mutfağının genel yapısı. Türk mutfağında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Türk Mutfağına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Reçeller ve Turşular 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos Ev Konserveleri Refet Öncel
3 Çorbalar 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan ÇORBANIN KİTABI Ebru Omurcalı ALİ EŞREF DEDE’NİN YEMEK RİSALESİ Feyzi Halıcı
4 Pilavlar 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAĞI Gülten Yenici SOFRAMDA ANADOLU:KARADENİZ YEMEKLERİ M. Faruk Bayrak
5 Dolmalar 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAĞI Ömür Akkor SOFRAMDA ANADOLU:KARADENİZ YEMEKLERİ M. Faruk Bayrak
6 Güveçler 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan
7 Mezeler MEZE Gülhan Kaya TÜRK MEZELERİ Elif Adalı-Arzu Karakılıç RAKI BALIK AYVALIK MEZE KİTABI Erkan Acurol Arzu Acurol
8 Vize
9 Hamur İşleri GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos TÜRK VE DÜNYA TATLILARI Tuğrul Şavkay YEMEK ÖĞRETİMİ-PİLAVLAR,MAKARNALAR VE HAMUR İŞLERİ Ekrem Muhittin Yeğen
10 Hamur İşleri GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI Tahir Tekin Öztan 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos TÜRK VE DÜNYA TATLILARI Tuğrul Şavkay YEMEK ÖĞRETİMİ-PİLAVLAR,MAKARNALAR VE HAMUR İŞLERİ Ekrem Muhittin Yeğen ADIM ADIM HAMUR İŞLERİ ve EKŞİ MAYALI EKMEKLER Hakan Doğan SOFRAMDA ANADOLU:EGE YEMEKLERİ M. Faruk Bayrak
11 Sütlü Tatlılar 500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI Marianna Yerasimos TÜRK VE DÜNYA TATLILARI Tuğrul Şavkay TÜRK ve BATI MUTFAĞINDAN YEMEK TARİFLERİ Ülkü Necipoğlu
12 Şerbetli Tatlılar ALİ EŞREF DEDE’NİN YEMEK RİSALESİ Feyzi Halıcı
13 Menü Hazırlama
14 Menü Hazırlama
15 Dönemin Gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı ve Proje Teslimi

 

Dersin Kitabı

500 YILLIK OSMANLI MUTFAĞI 

MEZE

GURME KENT GAZİANTEP MUTFAĞI

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
19
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
96

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest