CLM 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Soğuk Mutfak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 304
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders genel olarak öğrencinin soğuk mutfağa ve cateringe hakim olmasını hedefler
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Catering sürecini başlangıcından sonuna kadar anlar ve takip eder
  • Çeşitli soğuk ve sıcak başlangıçlar, salata büfelerini tanımlar
  • Pate, galantines ve terrines hazırlar
  • Catering sürecine hazırlık listesi sağlar
Tanımı Bu ders öğrencileri başlangıçlara, hors d’oeuvres, canapés, pates, sosis, terrines, ve salata büfeleri ve büfe dizaynı, konumlandırma ve sunumu ve menü planlamada yeterli dereceye getirir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Soslar ve Lezzetlendiriciler The Professional Chef CIA 8th Ed. Pg: 937 - 939
3 Füme Teknikleri, Tuzlama, Şarküteri Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg: 214 - 249
4 Pate ve Terrine - 1 Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg: 320-340
5 Pate ve Terrine - 2 Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg: 340-363
6 Aspic ve Faux Caviar Kitchen Mysteries / Herve This Pg:34-39
7 Aperatifler ve Ordövrler - 1 Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg: 455-489
8 Aperatifler ve Ordövrler - 2 Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg:490-550
9 Kraker ve Chutney Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg:584-606
10 Ara Sınav
11 Türk Mezeleri Turkish Meze / Sevtap Yüce Pg:1-60
12 Dekor Uygulamaları 2 Professional Garde Manger a Comprehensive Guide to cold Food Preparation Pg: 666-745
13 Soğuk Çorbalar Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA Pg: 68-82
14 Türk Mezeleri Turkish Meze / Sevtap Yüce Pg:1-90
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

The Professional Chef CIA 8th Ed.

Kitchen Mysteries / Herve This

Garde Manger The Art and Craft of the Cold Kitchen CIA

Turkish Meze / Sevtap Yüce

Diğer Kaynaklar Uluslararası yayınlardan alıntılar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest