CLM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Profesyonel Beceri Laboratuvarı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 301
Güz
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde çeşitli mutfaklara ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat, tasarım ve yönetimsel uygulama esaslarını gözeten menüleri anlayabilir ve bunları hazırlayabilir
  • Mutfakta güvenlik ve hijyen esaslarını kazanabilir
  • Yönetimsel kısıtların menü ve şefleri ne şekilde etkileyebileceğini gözlemleyebilir
  • Bireysel ya da takım çalışmalarında profesyonelce davranma yetisini edinebilir
  • A la Carte yemek servisi içeriklerini ugulamalı olarak kavrayabilir.
Tanımı Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak ve servis bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Staj sunum değerlendirmeleri
2 Satın alma süreçleri / Maliyet analizleri The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,chap. 2: Menus and Recipes, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 12 – 18.
3 İleri kesim teknikleri / Et, balık ve tavuk açma ve işleme yöntemleri / Stock ve aromatik sular çıkarma Wayne Gısslen, “ Professional Cooking”, chap. 3: Tools and Equipments , 7 th edn. (New York: John Wiley & Sons Inc, 2011), 41 - 62.
4 Ileri düzey tabak presentasyonu, menü planlama ve uygulama mutfağı Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 35: Plate Presentation, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 808 - 845.
5 Uygulama atölyesi/ Garde manger ve tabak sunum teknikleri / QUIZ The Culinary Institute of America, “Garde Manger”, chap 1 – 2 -3: The Art anf craft of the Cold Kitchen, 3 rd edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2008), 42 – 153.
6 Uygulama atölyesi / Balık işleme ve pişirme teknikleri The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Five: Meats, poultry and fish, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 453 -469.
7 Uygulama atölyesi /Kanatlı hayvanlar pişirme ve işleme Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 7 : Poultry, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 404 – 447.
8 Ara sınav
9 Uygulama atölyesi / Kırmızı et işleme ve uygulama Wayne Gısslen, “ Professional Cooking”, chap. 10: Understanding Meats and Game , 7 th edn. (New York: John Wiley & Sons Inc, 2011), 275 - 306.
10 Uygulama atölyesi / Pişirme teknikleri, boiling, simmering, stewing, braising H.L. Cracknell & R. J. Kauffmann, “Practical Professional Cookery “, part 18: Cooking Methods,3 rd edn (Singapore: Seng Lee Press,1999), 662 – 692.
11 Uygulama atölyesi /Pişirme teknikleri; Sote, grill, broiling, blanching, poaching / QUIZ The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,chap. 21: The Culinary Professional, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 573 - 595.
12 Uygulama atölyesi / Makarna ve hamur The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Six: Cooking pasta and dumplings, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 843 - 876.
13 Uygulama atölyesi /Pirinç ve Asya mutfağı The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Six: Grains and Legumes, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 805 - 840.
14 Uygulama atölyesi /Tabak sunum teknikleri Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 35: Plate Presentation, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 808 - 845.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

The Culinary Institute of America. The Professional Chef.  New York: John Wiley & Sons Inc. 2006.    (ISBN 978 – 0 – 7645 – 5734 – 7)

Diğer Kaynaklar

Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel.  On Cooking: A Textbook of Culinary Fundamentals. USA: Pearson Education International, 2010.  (ISBN -13: 978 – 0 – 13 – 707021 -3)

Wayne Gisslen. Professional Cooking.  New York: John Wiley &  Sons Inc.   (ISBN 978 – 0 – 470 -19753 -0)

H. L. Cracknell & R. J. Kaufmann.  Practical Professional Cookery. Singapore: Seng Lee Press.   (ISBN  978 – 1 – 86152 – 873 -5  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest