CLM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Profesyonel Beceri Laboratuvarı I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 301
Güz
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde çeşitli mutfaklara ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat, tasarım ve yönetimsel uygulama esaslarını gözeten menüleri anlayabilir ve bunları hazırlayabilir
  • Mutfakta güvenlik ve hijyen esaslarını kazanabilir
  • Yönetimsel kısıtların menü ve şefleri ne şekilde etkileyebileceğini gözlemleyebilir
  • Bireysel ya da takım çalışmalarında profesyonelce davranma yetisini edinebilir
  • A la Carte yemek servisi içeriklerini ugulamalı olarak kavrayabilir.
Tanımı Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak ve servis bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Staj sunum değerlendirmeleri
2 Satın alma süreçleri / Maliyet analizleri The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,chap. 2: Menus and Recipes, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 12 – 18..
3 İleri kesim teknikleri / Et, balık ve tavuk açma ve işleme yöntemleri / Stock ve aromatik sular çıkarma Wayne Gısslen, “ Professional Cooking”, chap. 3: Tools and Equipments , 7 th edn. (New York: John Wiley & Sons Inc, 2011), 41 - 62.
4 Ileri düzey tabak presentasyonu, menü planlama ve uygulama mutfağı Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 35: Plate Presentation, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 808 - 845.
5 Uygulama atölyesi/ Garde manger ve tabak sunum teknikleri / QUIZ The Culinary Institute of America, “Garde Manger”, chap 1 – 2 -3: The Art anf craft of the Cold Kitchen, 3 rd edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2008), 42 – 153.
6 Uygulama atölyesi / Balık işleme ve pişirme teknikleri The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Five: Meats, poultry and fish, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 453 -469.
7 Uygulama atölyesi /Kanatlı hayvanlar pişirme ve işleme Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 7 : Poultry, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 404 – 447.
8 Ara sınav
9 Uygulama atölyesi / Kırmızı et işleme ve uygulama Wayne Gısslen, “ Professional Cooking”, chap. 10: Understanding Meats and Game , 7 th edn. (New York: John Wiley & Sons Inc, 2011), 275 - 306.
10 Uygulama atölyesi / Pişirme teknikleri, boiling, simmering, stewing, braising H.L. Cracknell & R. J. Kauffmann, “Practical Professional Cookery “, part 18: Cooking Methods,3 rd edn (Singapore: Seng Lee Press,1999), 662 – 692.
11 Uygulama atölyesi /Pişirme teknikleri; Sote, grill, broiling, blanching, poaching / QUIZ The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,chap. 21: The Culinary Professional, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 573 - 595.
12 Uygulama atölyesi / Makarna ve hamur The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Six: Cooking pasta and dumplings, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 843 - 876.
13 Uygulama atölyesi /Pirinç ve Asya mutfağı The Culinary Institute of America, “ The Professional Chef”,part Six: Grains and Legumes, 8 th edn ( NewYork: John Wiley & Sons Inc.,2006), 805 - 840.
14 Uygulama atölyesi /Tabak sunum teknikleri Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel, “ On Cooking; A Textbook of Culinary Fundamentals”, chap. 35: Plate Presentation, 5 th edn (USA: Pearson Education International, 2010), 808 - 845.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
  • The Culinary Institute of America. The Professional Chef.  New York: John Wiley & Sons Inc. 2006.    (ISBN 978 – 0 – 7645 – 5734 – 7)
Diğer Kaynaklar
  • Sarah R. Labensky, Alan M. Hause, Priscilla A. Martel.  On Cooking: A Textbook of Culinary Fundamentals. USA: Pearson Education International, 2010.  (ISBN -13: 978 – 0 – 13 – 707021 -3)

 

  • Wayne Gisslen. Professional Cooking.  New York: John Wiley &  Sons Inc.   (ISBN 978 – 0 – 470 -19753 -0)

 

  • H. L. Cracknell & R. J. Kaufmann.  Practical Professional Cookery. Singapore: Seng Lee Press.   (ISBN  978 – 1 – 86152 – 873 -5  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest