CLM 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 206
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin kapsamında öğrenciler gıda bilimi, gıda bileşenleri ve kimyasal reaksiyonlar hakkında bilgi sahibi olacaklar ve süt, yumurta, et, sebze ve meyveleri bilimsel olarak öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda bilimini kavrayabilecek,
  • Temel kimyayı ve organik kimyayı ayırt edebilecek
  • Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineralleri tartışabilecek,
  • Su ve gıda ilişkisini yorumlayabilecek,
  • Enzimleri ve sindirimi ilişkilendirebilecek,
  • Et, süt, yumurta, meyve-sebze, balık gibi ürünlerin kimyasını tanımlayabilecek,
Tanımı Bu ders gıda bilimine giriş yaparak temel kimya kavramlarını inceledikten sonra temel gıda bileşenleri (proteinler, yağlar, karbonhidratlar vb.) tanımlanarak enzimler ve sindirim ders içinde tamamlanacaktır. Son olarak et, süt, sebze ve meyve bilimine değinilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda Bilimine Giriş, Temel Kimya Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 2 Basic Chemistry, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 8-25
2 Temel Kimya, temel organik kimya Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 2 Basic Chemistry, Chapter 3 Organic Chemistry, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 8-40
3 Çözeltiler ve koloidler Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 4 Sollutions, Colloids, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 41-47
4 Temel Gıda Molekülleri Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 5 Carbohydrates, Chapter 6 Fats, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 48-60
5 Temel Gıda Molekülleri Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 7 Proteins, Chapter 8 Vitamins, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 71-105
6 Vitaminler, Mineraller ve Su Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 9 Minerals and Water, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 105-117
7 Ara sınav
8 Enzimler ve Sindirim Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, Chapter 11 Enzymes, 2nd edn., (Pergoman Press, 1996) , 131-138
9 Tat ve Koku Sistemleri Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R., “Fennema’s Food Chemistry”, Chapter 11 Flavors 4th edition, (CRC PRess,2008) 753 - 802
10 Gıda Katkı Maddeleri Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R., “Fennema’s Food Chemistry”, Chapter 12 Food Addtivies 4th edition, (CRC PRess,2008) 803-865
11 Süt – Yumurta McGee H., “On Food and Cooking The Science and Lore of The Kitchen”, Chapter 1 Milk and Dairy Products Chapter 2 Egg, (Scribner, NY, 2004), 7-117
12 Et McGee H., “On Food and Cooking The Science and Lore of The Kitchen”, Chapter 3 Meat, (Scribner, NY, 2004), 118-178
13 Balık ve Deniz Ürünleri McGee H., “On Food and Cooking The Science and Lore of The Kitchen”, Chapter 4 Fish and Shellfish, (Scribner, NY, 2004), 179-242
14 Sebze ve Meyveler McGee H., “On Food and Cooking The Science and Lore of The Kitchen”, Chapter 5,6,7, Edible Plants, Vegetables and Fruits (Scribner, NY, 2004),243-384
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
  • Gaman P.M. and Sherrington K.B., “The Science of Food”, 2nd edn., Pergoman Press, 1996, ISBN-13: 978-0080258959
  • Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R., “Fennema’s Food Chemistry”, 4th edition, CRC PRess,2008, ISBN 9781482208122
  • McGee H., “On Food and Cooking The Science and Lore of The Kitchen”, 2004, ISBN 978-0684800011
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
16
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest