CLM 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İçecek Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 204
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere öğrencilere içecek kültürü ve tarihinin yanı sıra çeşitli içeceklerin üretimi, saklanması, sunumu, yemek içecek uyumu ve içecek yönetimi ile ilgili konuları açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı uygarlıklardaki içecek kültürlerini tanımlamayı
  • İçecek yapım tekniklerinin farklarını ayırt etmeyi
  • İçecek yönetimi konusundaki yönetimsel, yasal ve etik kuralları uygulayabilmeyi
  • Konaklama endüstrisindeki içecek tüketiminde tüketici eğilimlerini açıklayabilmeyi
  • İçecek üretim ve sunumundaki hijyen ve sanitasyon kurallarını, ekipman türlerini tartışabilmeyi başarır
Tanımı Bu ders içecek tarihi, tüketimi ve kültürü, içeceklerin üretimi, saklanması, sunumu, maliyet kontrolü, bar yönetimi, karlılık, yasal ve düzenleyicilerin incelenmesi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği ve Değerledirme Ölçütlerini Tanıma Içecek Kültürü Tarihine Giriş R. Phillips (2014) "Alcohol: A History", The University of North Carolina Press, Introduction p 11-16
2 İçecek Tarihi Türk İçecek Kültürü D. Gürsoy (2006) "Turkish Cuisine in Historical Perspective, Oğlak Yayınları, p. 76-99
3 Farklı Kültürlerde İçecekler Alkolsüz İçecekler P.M. Işın, (2018) Yemeğin Kültürel Tarihi, YKY Publisher, p. 53-70
4 Ara Sınav
5 Biraya Giriş Garrett Oliver, Brewmaster’s Table Harper Collin Publisher, 2005. Chapter 1: Basics of Beer Chapter 2: Brewing Traditions
6 Şaraba Giriş Hugh Johnson, Jancis Robinson, The World Atlas of Wine, 2013, Octopus Publishing Group,. Chapter 1: Introduction (8-40)
7 Viski Wines and Spirits, Wines and Spirits Education Trust Publications, Whiskey 219-240
8 Diğer Alkollü İçecekler Wines and Spirits, Wines and Spirits Education Trust Publications, Other Distilled Beverages 250-274
9 Miksoloji Katsigris C. & Thmoas C. "The Bar and The Beverage Book" (2007, Wiley) Chapter 10 Mixology, Part One, Chapter 11 Mixology Part Two p 403 -478
10 Ara Sınav
11 Bar Yönetimi, İşletmeciliği Katsigris C. & Thmoas C. "The Bar and The Beverage Book" (2007, Wiley) Chapter 15 Managing Your Bar Business, p 633-667
12 Ekipman, Sanitasyon ve Personel Yönetimi Katsigris C. & Thmoas C. "The Bar and The Beverage Book" (2007, Wiley) Chapter 9 Saniation and Bar Set Up, Chapter 12 Employee Management p 361-401, 483-537
13 Satınalma, Temel Maliyet Kontrolleri Katsigris C. & Thmoas C. "The Bar and The Beverage Book" (2007, Wiley) Chapter 13 Purchasing, Receiving, Storage and Inventory, p 537-579
14 Yasal çerçeve Katsigris C. & Thmoas C. "The Bar and The Beverage Book" (2007, Wiley) Chapter 16 Regulations, p 667-695
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Katsigris C., Thmoas C., “The Bar and The Beverage Book", 4th edn, Wiley, 2007, ISBN-13: 978-0-471-64799-7

R. Phillips, "Alcohol: A History", The University of  North Carolina Press, Introduction, 2014, ISBN-978-1-4696-1761-9

D. Gürsoy,  "Turkish Cuisine in Historical Perspective, Oğlak Yayınları, 2006, ISBN 9753295642

Costas Katsigris, Chris Thomas, “Remarkable Banquet Service”, 4th edn, Wiley, ISBN 978-0-470-07344-5

Diğer Kaynaklar

Gately, Iain, “Drink: A Cultural History of Alcohol”, Penguin Books, ISBN 978-1-592-40-303-5

John Piggott , “Alcoholic Beverages,, Sensory Evaluation and Consumer Research”, Woodhead Publishing Limited, ISBN 978-0-85709-051-5

Mack P. Holt,  “A Social and Cultural History”, Berg Publishers, ISBN 978-1-84520-165-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest