CLM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yiyecek ve İçecek Yönetimi dersi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümünde öğrencilerin yönetsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve yönetici görev ve sorumluluklarının kazanılmasını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yiyecek içecek işletmelerinin genel yapısını açıklayabilir
  • Yiyecek içecek işletmelerinde organizasyon yapısını tanımlayabilir
  • Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve pazarlama ilkelerini sınıflandırabilir
  • Menü yönetimi ve menü mühendisliğini tanımlayabilir
  • Standart maliyet analizi yapabilir
  • Fiyatlama stratejileri geliştirebilir
  • Üretim ve servis süreçlerini açıklayabilir
  • Dizayn ve ekipman yönetimini açıklayabilir
Tanımı Dersin kapsamında yiyecek içecek endüstrisinin yapısı, organizasyonu, yönetim fonksiyonları, pazarlaması, beslenme, menü ve yönetimi, standart maliyetler, fiyatlama, dizayn ve ekipman yönetimi ve otomasyon ile ilgili teorik bilgiler yiyecek içecek işletmelerinden örneklerle açıklanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yiyecek içecek endüstrisine giriş
2 Yiyecek içecek işletmelerinde organizasyon Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 2 Organization of Food and Beverage Operations, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 23-42.
3 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve fonksiyonları Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 3 Fundamentals of Management, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 43-56.
4 Yiyecek içecek işletmelerinde pazarlama Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 4 Food and Beverage Marketing, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 57-79.
5 Beslenme Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 5 Nutrition, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 81-103.
6 Menu ve yönetimi https://www.menucoverdepot.com/resource-center/articles/restaurant-menu-engineering/
7 Standart üretim maliyetleri ve fiyatlama stratejileri http://customizedculinarysolutions.com/culinary-consulting-services/recipe-and-menu-management/
8 Üretim için hazırlık Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 8 Preparing for Production, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 151-177.
9 Üretim Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 9 Production, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 177-199.
10 Yiyecek içecek servisi Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 10 Food and Beverage Service, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 199-225.
11 Sanitasyon ve gıda güvenliği Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 11 Sanitation and Safety, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 225-257.
12 Dizayn, düzenleme ve ekipman yönetimi Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 12 Facility, Design, Layout and Equipment, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 259- 287.
13 Yiyecek içecek işletmelerinde finansal yönetim Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 13 Financial Management, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010), 287-315.
14 Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon sistemleri Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, Chapter 14 Food Service Automation- Hardware&Software, (American Hotel and Lodging Educational Institute,2010),315-336.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Jack. D.Ninemeier(2010) Management of Food and Beverage Operations, American Hotel and Lodging Educational Institute, ISBN:978-0-86612-344-0  

Diğer Kaynaklar

Related all internet resources

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest