CLM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CLM 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin sonucunda öğrenciler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır;
Yönetim kademeleri, üretim ve servis hiyerarşisi, örgütsel amaçlar, pazarlama ilkeleri, ticari ve kurumsal faaliyetler arasındaki farklar, menü hazırlama süreci, etkili menü planlama, fiyatlama stratejileri, satınalma, depolama ve teslim süreçleri, sanitasyon ve güvenlik prosedürleri, dizayn ve ekipman seçim faktörleri, bilgisayar uygulamaları ve yiyecek içecek operasyonlarında bilgi teknolojileri.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yiyecek içecek faaliyetleri konusunda teorik bilgi oluşturmak
  • Yiyecek içecek endüstrisi için yönetim vizyonu yaratmak
  • Yiyecek içecek endüstrisinin gelişimi hakkında bilgi vermek
  • Yönetim fonksiyonları, beslenme ve menü yönetimi bilgisi kazandırmak
  • Yiyecek içecek işletmelerinde standart maliyet analizini yapabilmek ve fiyatlama stratejilerini anlamak
  • Üretim ve servis süreçlerini anlamak
  • Sanitasyon ve güvenlik konusunda temel bilgi sağlamak
  • Dizayn ve ekipman yönetimi hakkında bilgi vermek
  • Yiyecek içecek işletmelerinde finansal yönetim ve otomasyon sistemlerini anlamak
Tanımı Ders içeriği, yiyecek içecek faaliyetlerine genel bakış, yiyecek içecek pazarlaması, menü planlama, beslenme konuları, menü maliyetleri ve fiyatlama stratejileri, üretim, servis, içecek yönetimi, sanitasyon ve güvenlik konuları, ekipman yönetimi ve dizaynı, muhasebe ve yiyecek servisi otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Bu teorik konuların yanı sıra öğrenciler dönem sonunda bir yiyecek içecek işletmesi simülasyonu hazırlayacaklardır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yiyecek içecek endüstrisine giriş Ön Okuma
2 Yiyecek içecek işletmelerinde organizasyon Ön Okuma
3 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve fonksiyonları Ön Okuma
4 Yiyecek içecek işletmelerinde pazarlama Ön Okuma
5 Beslenme Ön Okuma
6 Menu ve yönetimi Ön Okuma
7 Standart üretim maliyetleri ve fiyatlama stratejileri Menu hazırlama
8 Üretim için hazırlık Ön Okuma
9 Üretim Detaylı reçete hazırlama
10 Yiyecek içecek servisi Ön Okuma
11 Sanitasyon ve gıda güvenliği Ön Okuma
12 Dizayn, düzenleme ve ekipman yönetimi Ön Okuma
13 Yiyecek içecek işletmelerinde finansal yönetim Ön Okuma
14 Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon sistemleri Kişisel değerlendirme
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Food and Beverage Management, Jack D.NINEMEIER, American Hotel & Motel Association / Cousins, J., Foskett, D. & Gillespie, C.(2002) Food and Beverage Management, Second Edition, Prentice Hall, UK.\n
Diğer Kaynaklar İnternetteki ilgili makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek X
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek X
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek X
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek X
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek X
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek X
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek X
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
14 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek X
16 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest