Stajlar

Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olmadan önce 3 farklı zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar.

1.Staj:  Uygulama veya Yönetim Stajı 1.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 20 iş günü kesintisiz
2.Staj: Uygulama veya Yönetim Stajı 2.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 20 iş günü kesintisiz
3.Staj: Uygulama Stajı* 3.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 60 iş günü kesintisiz

*Öğrencilerimiz 3. Sınıf stajını belirli bir kontenjan dahilinde olmak üzere Danimarka'da anlaşmalı restoranlar ve Fransa'nın Lyon kentin'deki  "Les Toques Blanches Lyonnaises"  kurumuna bağlı ödüllü restoranlar ve şeflerle gerçekleştirilebilir. Bu kontenjan, önceki 3 yıl boyunca gösterdikleri akademik performansın yanı sıra, Fransa stajları için Fransız Şef'lerle yapılan eğitim değerlendirmeleri ve mülakat sonucunda belirlenir.

Staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden en az 2 hafta öncesine kadar “Staj Kabul Formu”nu öncelikle staj yapacakları kurum yetkilisine; ardından da staj komisyonu üyelerinden birine imzalatması gerekmektedir. Belgeden alınacak iki kopyanın 1 kopyasının zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne iletilmesi, 1 kopyasının da öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Belgenin aslı ise Ar. Gör. Feray İrigüler’e (feray.iriguler@ieu.edu.tr) teslim edilecektir.

Staj Komisyonu Üyeleri:

  • Dr. Öğr. Üyesi Betül Öztürk (betul.ozturk@ieu.edu.tr)​     
  • Öğr. Gör. Selin İşevcan (selin.isevcan@ieu.edu.tr)

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne ilişkin staj günlükleri her üç staj için de Ingilizce olarak hazırlanır ve stajın bitmesini takiben en geç 1 hafta içinde Ar. Gör. Feray İrigüler’e teslim edilir. Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Staj Raporu günlüğünde verilen sorulara ek olarak staj yapılan her gün için o gün yapılan işlere ilişkin bilgiler yer almalıdır. Ayrıca her sayfa departman yetkilisine imzalatılmalı ve tarih belirtilmelidir.
  • Staj Yeri Değerlendirme Formu stajyer öğrenci tarafından doldurulup staj raporu ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Stajyer Değerlendirme Formu kuruma doldurtulup, zarf içinde ağzı kapalı ve mühürlü teslim edilmelidir.

 

STAJ RAPORU İÇERİK

Teslim edilecek staj raporu şu belgelerden oluşur:

* Kapak

* Özet

* Sorular/Cevaplar

* Günlük

* Staj Kabul Formu

* Stajyeri Değerlendirme Formu

* Stajyer Değerlendirme Formu (İmza ve kapalı zarfta kaşeli teslim edilecek)

* Sunum CD’si

 

 

Stajlar hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Staj Kabul Formu için https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar adresini ziyaret ediniz.

Staj Dosyası'nda bulunması gereken belgeler için tıklayınız

 

ÖNEMLİ NOT: Aynı işyerinde iki kez üst üste staj yapılamaz.