Stajlar

Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olmadan önce 3 farklı zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar.

1.Staj:  Uygulama veya Yönetim Stajı 1.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 20 iş günü kesintisiz
2.Staj: Uygulama veya Yönetim Stajı 2.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 20 iş günü kesintisiz
3.Staj: Uygulama Stajı* 3.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında 60 iş günü kesintisiz

*Öğrencilerimiz 3. Sınıf stajını belirli bir kontenjan dahilinde olmak üzere Fransa'nın Lyon kentin'deki  "Les Toques Blanches Lyonnaises"  kurumuna bağlı ödüllü restoranlar ve şeflerle gerçekleştirilebilir. Bu kontenjan, önceki 3 yıl boyunca gösterdikleri akademik performansın yanı sıra, Fransız Şef'lerle yapılan eğitim değerlendirmeleri ve mülakat sonucunda belirlenir.

Staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden en az 2 hafta öncesine kadar “Staj Kabul Formu”nu öncelikle staj yapacakları kurum yetkilisine; ardından da staj komisyonu üyelerinden birine imzalatması gerekmektedir. Belgeden alınacak iki kopyanın 1 kopyasının zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne iletilmesi, 1 kopyasının da öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Belgenin aslı ise Ar. Gör. Feray İrigüler’e (feray.iriguler@ieu.edu.tr) teslim edilecektir.

Staj Komisyonu Üyeleri:

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne ilişkin staj günlükleri her üç staj için de Ingilizce olarak hazırlanır ve stajın bitmesini takiben en geç 1 hafta içinde Ar. Gör. Feray İrigüler’e teslim edilir. Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

STAJ RAPORU İÇERİK

Teslim edilecek staj raporu şu belgelerden oluşur:

* Kapak

* Özet

* Sorular/Cevaplar

* Günlük

* Staj Kabul Formu

* Stajyeri Değerlendirme Formu

* Stajyer Değerlendirme Formu (İmza ve kapalı zarfta kaşeli teslim edilecek)

* Sunum CD’si

 

 

Stajlar hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Staj Kabul Formu için http://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar adresini ziyaret ediniz.

Staj Dosyası'nda bulunması gereken belgeler için tıklayınız

 

ÖNEMLİ NOT: Aynı işyerinde iki kez üst üste staj yapılamaz.