Sıkça Sorulan Sorular


Başvuru ve Değerlendirme

Öğrencilerin lisans programına yerleşimi ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme her yıl üniversite tarafından belirlenen ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjana göre yapılmaktadır. Bu bölüme öğrenci kabulü merkezi yerleştirme sözel puan türü ile yapılmaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) lisans bölümüne kayıt yaptıracak adayların üzerinde adayın isim, soy isim ve T.C. Kimlik numarası bilgileri bulunan kapalı zarf içinde “Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu “ile Verem savaş dispanserinden alınacak “Akciğer TBC”, “PA Akciğer” filmi ve raporunu kayıt sırasında üniversiteye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunun tam teşekküllü bir hastanenin (devlet hastanesi, üniversite hastanesi veya özel hastahane olabilir) iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve diğer gerekli diğer servislerde uzman muayenelerinin yapılarak alınması, Hepatit Testi (Hepatit B, C Markerleri, HBS Ag, Anti HBS,-Anti HCV); HIV Testi; burun-boğaz kültür tetkikleri; portör testi, Gaita Mikroskopisi, Gaita Kültürü tahlil sonuçlarının açık bir şekilde belirtilmesi ve “bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya elverişlidir ibaresini içermesi gerekmektedir.

Ayrıca raporda aday, kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmelidir.

Kontenjan, Burslar ve Ücretler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Tam Öğretim Ücreti Burslu (%100)

                      4

Tüm Lise mezunları Öğretim Ücreti Burslu (%50)

                      4

Tüm Lise mezunları Öğretim Ücreti Burslu (%25)

                    20

Burssuz

                    12

Toplam Kontenjan

                    40

 

Dersler ve Stajlar

Fakültelerde olduğu gibi yüksekokullarda da verilen diploma, dört yıllık eğitimin karşılığı olan lisans diplomasıdır, aralarında bir fark yoktur. Bu nedenle yüksekokul mezunları da gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yüksek lisans çalışması yapabilirler.

Derslerimizin tamamı İngilizce olduğu için, üniversitemizin düzenlediği ‘Seviye Belirleme Sınavı’nda geçer puan alamayan öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık Programını tamamlaması, lisans programındaki dersleri takip edebilmeleri açısından şarttır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 1. sınıfta ağırlıklı olarak üniversite genelinde tüm öğrencilerin aldıkları dersleri almaktadırlar. 2. Sınıf dersleri ağırlıklı olarak mutfak yönetimi ve genel yönetim derslerinden oluşmaktadır. 3. ve 4. sınıflarda eğitim uygulama ağırlıklıdır.

Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce üç adet zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar. Tüm öğrenciler birinci ve ikinci sınıfta 20 iş günü, üçüncü sınıfta ise 60 iş günü olmak üzere kurum dışında uygulama stajı yapmakla yükümlüdürler.

Bölümümüzün Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Les Toques Blanches Lyonnaises kurumu ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır. 3. sınıf sonunda öğrenciler adaylıklarının Fransız Şefler tarafından uygun bulunması durumunda 60 günlük zorunlu stajlarını Lyon'da ilgi alanlarına yönelik olarak sıcak mutfak ya da pastane/fırın alanlarında yapabilirler. Öğrenciler böylelikle zorunlu stajlarını yurtdışında yaparak tecrübe kazanabilmektedir.

Ayrıca bölümümüzün Fransa'nin Lyon kentinde bulunan Institut Paul Bocuse ve Portekiz'de bulunan Instituto Politecnico di Guarda kurumlarıyla Erasmus bağlantısı bulunmaktadır.

Hayır. Öğrenciler ilgi alanlarına yönelik olarak belirleyecekleri yurt içi veya yurt dışında bulunan işletmelerde stajlarını yapabilirler.

20’şer iş günü olarak yapılan ilk iki zorunlu staj mutfak ya da yönetim alanında yapılabilir. Ancak 60 iş günü olan 3. stajın mutfakta yapılması gerekmektedir.

Ancak aynı yerde iki kez üst üste staj yapılamaz ve staj yerinin uygunluğu konusunda staj komisyonunun onayını almak durumundadırlar.

Her öğrenci üniforma takımını, lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 1. dönem başı itibarı ile ile üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin etmek durumundadır. 

Her öğrenci bıçak setini, lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 1. dönem başı itibarı ile üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin etmek durumundadır.

Her öğrenci mutfak dersleri için gereken araç-gereçleri, lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 1. dönem başı itibarı ile, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde, edinmek zorundadır.

2018-2019 akademik yılı için gerekli üniforma takımı, bıçak seti ve mutfak araç-gereçlerinin bedeli ve temin yolu Ağustos 2018 ayı  içinde duyurulacaktır.

 

 

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınıyor. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü en geç altıncı dönemlerinde başvurabiliyor.

Başvuru, kontenjan ve koşullar yüksekokul tarafından başvuru tarihlerinden önce ilan edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıntılı bilgi için  http://oim.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-programlari-cap ve http://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp ziyaret ediniz.

YÖK kuralları gereği dört yıllık bir eğitim programına kabul edilen her öğrencinin bu programı başarı ile tamamlaması için azami 7 akademik yıl (14 akademik dönem) süresi vardır. İngilizce hazırlık sınıfı bu süreye dahil değildir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrenciler

-Şef olarak mutfak hiyerarşisindeki farklı pozisyonlarda görev alabilirler,

-Yiyecek-içecek sektörünün yönetim kademelerinde çalışabilir,

-Akademik olarak kendilerini geliştirerek üniversite veya akademilerde eğitmen şeflik yapabilirler.

Sektörde şef olarak çalışan mezunlar, kendi işletmelerini açmayı tercih edebilmekte ya da otel, havayolları, kruvaziyer gemileri, catering firmaları, gıda üretim şirketlerinde çalışabilmektedir; sektöre ürün tedarik eden firma ve hammadde şirketi kuran ya da bu firmalar için çalışan mezunlarımız da vardır.

Mezunlarımız yaygın olarak işletme, turizm işletmeciliği, ekonomi, gastronomi ve gıda tasarımı alanlarında  yüksek lisans eğitimine devam etmektedirler. Bu alanların dışında kalan alanlarda da eğitiminize devam edebilirsiniz. Devam etmek için ilgili eğitim kurumlarının sınavlarında ve varsa mülakatlarında başarılı olmanız gerekir.

Tüm merak ettiğiniz konular için bölüm sekreterliği ile iletişime geçebilirsiniz. Sekreterlik konuyu ilgili birime yönlendirecektir.

Tel: 0232 488 8144

E-posta: bahar.pekdemir@ieu.edu.tr

Kontenjan, Burslar ve Ücretler

Eğitim ücretleri her yıl mütevelli heyetinin kararı ile belirlenmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://oim.ieu.edu.tr/tr/lisans-ve-onlisans-programlari linkinden yararlanabilirsiniz.

Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.