KAYIT KABUL TAKVİMİ VE BAŞVURU KILAVUZU

Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilecek Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü 2017 - 2018 öğretim yılına ait başvuru ve kayıt tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM EK YERLEŞTİRME

BAŞVURU DÖNEMİ

 

Ön Kayıt Başlangıç

 

21 Ağustos 2017

 

Ön Kayıt için SON GÜN

 

7 Eylül 2017

 

Ön Değerlendirme

 

 

7 Eylül 2017

 

Yazılı Sınav

 

 

8 Eylül 2017

 

Mülakat

 

 

8 Eylül 2017

Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı

 

11 Eylül 2017

Kesin Kayıt

 

15 Eylül 2017

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

20 Eylül 2017

İngilizce Yeterlilik Sınavı

 

20 Eylül 2017

 

NOT: SINAV 4 AŞAMALI OLMAYIP, AŞAĞIDAKİ TABLO 4 AYRI SINAV DÖNEMİ İÇİN TARİHLERİ BELİRTMEKTEDİR.

 

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM I. BAŞVURU DÖNEMİ

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM II. BAŞVURU DÖNEMİ

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM

III. BAŞVURU DÖNEMİ

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM

IV.  BAŞVURU DÖNEMİ

Ön Kayıt için SON GÜN

 

30 Haziran 2017

 

14 Temmuz 2017

 

21 Temmuz 2017

 

28 Temmuz 2017

Ön Değerlendirme

 

 

3 Temmuz 2017

 

17 Temmuz 2017

 

24 Temmuz 2017

 

31 Temmuz 2017

Yazılı Sınav

 

 

5 Temmuz 2017

 

19 Temmuz 2017

 

26 Temmuz 2017

 

2 Ağustos 2017

Mülakat

 

 

6 Temmuz 2017

 

20 Temmuz 2017

 

27 Temmuz 2017

 

3 Ağustos 2017

Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı

 

4 Ağustos 2017

Kesin Kayıt

 

 

15 Ağustos 2017

Yedek Listeden Ön Kayıt (Kontenjan açığı olduğu takdirde)

 

 

16-17 Ağustos 2017

Yedek Listeden Kesin Kayıt

 

 

18 Ağustos 2017

 

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜM KONTENJAN, KABUL VE BURSLULUK KOŞULLARI

 

Lise Türü

Taban Puan

Kontenjan

Mutfak Sanatları ve Yönetimi (Tam Burslu)

Tüm Lise mezunlarına açık

330.000

5

Mutfak Sanatları ve Yönetimi (%50 Burslu)

 

Tüm Lise mezunlarına açık

250.000

8

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Tüm Lise mezunlarına açık

150.000

37

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 2017 LYS Sonuç Belgesi'nin (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) fotokopisi (Aslı başvuru sırasında gösterilecektir.)
  2. Başvurularda adaylardan sağlık durumlarının, bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütmeye elverişli olduğunu belirten "Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu" istenmektedir. Bunun için, adayların tam teşekküllü bir hastanenin ortopedi, psikiyatri, göz ve intaniye servislerinde (HIV testi dahil) uzman muayenelerinin yapılarak "Mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütebilir" ibareli bir rapor almaları gerekmektedir.(Kesin kayıt tarihine kadar teslim edilmelidir)
  3. Adayın programa kaydolma  istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”.
  4. Adayın son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı
  5. Giriş Sınavı Başvuru Formu (Üniversite’den de temin edilebilir.)
  6. Sınav katılım ücreti olan 100.00 TL.`nin ödendiğine dair makbuz (VAKIFBANK İZMİR ŞUBESİ IBAN: TR85 0001 5001 5800 7274 699070 TL no’lu hesaba yatırılacaktır.)
  7. Diploma fotokopisi.
  8. Nüfus Cüzdanının fotokopisi.

Kayıt ücreti hiçbir nedenle iade edilmez. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırmak zorundadır. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılmaz.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME


Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne giriş için, üniversitemizce hazırlanacak ve uygulanacak olan Özel Yetenek Sınavı sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek  Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Özel Yetenek Sınavı iki aşamalıdır.  İlk aşama yazılı, ikinci aşama ise mülakat olarak yapılacaktır.  Her aşama 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.  Yazılı aşamada 50 puan ve üzeri alan adaylar ikinci aşamaya davet edileceklerdir. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yazılı ve sözlü puanların ortalaması olarak hesaplanacaktır.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b)Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği)
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)

Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın  2017 YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan YGS puanı ve bu puan türü için ÖSYM tarafından  2017 LYS sonuçları  ile duyurulan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.

Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
 
a) Aday Ek-1 de belirtilen Meslek Liselerinin ilgili alanlarınından geliyorsa:
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
 
 Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Genel Lise veya Anadolu Lisesi)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )

Bu durumda, Adayların Yerleştirme Puanları (YP), ÖYSP standart puanının 1,17 ile çarpımının,   en yüksek YGS ham puanının 0,22 ile çarpımı ile, Orta Öğretim Başarı Puanının da ilgili alan dışından gelen adaylar için 0,11; EK-1 de belirtilen alanlardan gelen adaylar için 0,14 ile çarpımının toplamı alınmak suretiyle hesaplanır.

2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2016-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde  ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanır.


ÖYSP STANDART PUANI
(ÖYSP-SP)


= 10 x

Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması


 +50

__________________________________________

 
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

 Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve Yerleştirme Puanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tespit edilir.  Asil listeden kazanan adayların kesin kayıtlarının ardından yedek listeden kayıt olabilecek aday sayısı ve sırası ilan edilecektir