UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü

SOSYAL MEDYA

DUYURULAR

Hoşgeldiniz


İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan Mutfak Sanatları ve Yönetimi Programı`nın amacı pratik bilgi ve beceri sahibi olmanın yanı sıra, dünya mutfak kültürlerine hakim şefler ve şef adayları yetiştirmektir. Bu bireyler öncelikli olarak turizm ve konaklama sektöründe görev alacaklarından mutfak sanatları eğitiminin iletişim ve yönetimsel bilgi ve becerileri geliştirici bir niteliğe sahip olması gerekir.

Son güncelleme: 16 Temmuz 2014